Στο πλαίσιο της ευρύτερης ερευνητικής δραστηριότητας της Δασικής ομάδας του Αρχιπελάγους στο δάσος του Ράντη, διεξήχθη έρευνα για την δυνατότητα πρόληψης και προστασίας του δάσους σε περίπτωση πυρκαγιάς. Σκοπός της μελέτης είναι η βελτίωση της πυροπροστασίας του δάσους του Ράντη, των περιφερειακών περιοχών και κοινοτήτων καθώς και η διευκόλυνση του προληπτικού ελέγχου των δυνάμεων της πυροσβεστικής.

Αφορμή για την εκπόνηση της παραπάνω μελέτης αποτέλεσαν τα περσινά γεγονότα πυρκαγιών ανά την Ελλάδα, η γενικότερη αδιαφορία και ανυπαρξία βούλησης στην προσπάθεια πρόληψης και προστασίας της ελληνικής φύσης καθώς και η υπάρχουσα ελλιπής υποδομή πυροπροστασίας (πανελλαδικό φαινόμενο, που εμφανίζεται και στην Ικαρία).

Το ενδεχόμενο πυρκαγιάς στο δάσος του Ράντη, το τελευταίο δρυοδάσος Αριάς στην Ελλάδα και τη νησιωτική Μεσόγειο (έκτασης 16.000 στρεμμάτων), θα ήταν καταστροφικό για ένα μεγάλο αριθμό σπάνιας χλωρίδας και πανίδας που φιλοξενεί καθώς και για τους κατοίκους των περιφερειακών κοινοτήτων του δάσους, που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της βιοποικιλότητας του δάσους.

Οπτική δυνατότητα παρατήρησης του δάσους του Ράντη από το λόφο του Κοσκινά. Οι πράσινες περιοχές στην εικόνα παρουσιάζουν τις περιοχές εντός και εκτός του Ράντη που είναι ορατές και μπορούν να επιβλεφθούν από το λόφο του Κοσκινά. Σημειώστε ότι η στρατηγική θέση παρατήρησης που έχει επιλεχθεί, και παρουσιάζεται στην παραπάνω εικόνα η δυναμική ορατότητά της, βρίσκεται στο τέλος του χωματόδρομου που οδηγεί στο κάστρο και όχι στην κορυφή του λόφου.

Η έρευνα διεξήχθη με τη χρήση της τεχνολογίας των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφόρησης. Μέσω τοπογραφικών μοντέλων εντοπίστηκαν σημεία στρατηγικής θέσης με την πληρέστερη οπτική δυνατότητα, ώστε να χρησιμοποιηθούν ως παρατηρητήρια.

Οπτική δυνατότητα παρατήρησης του δάσους του Ράντη από το παρατηρητήριο του Μαράθου (κόκκινη-λευκή κουκίδα). Οι μπλε περιοχές στην εικόνα παρουσιάζουν τις ορατές περιοχές που είναι δυνατόν να επιβλεφθούν από το παρατηρητήριο τόσο εντός όσο και εκτός του δάσους. Τα αποτελέσματα της τοπογραφικής εικόνας προήλθαν από την χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφόρησης τα οποία αναλύουν τοπογραφικά μοντέλα της περιοχής και εμφανίζουν τις ορατές και μη ορατές περιοχές επιλεγμένων σημείων.

Η συγκεκριμένη μέθοδος θα παρέχει το αναγκαίο χρονικό περιθώριο, για την κατάλληλη προετοιμασία και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα των δυνάμεων πυρόσβεσης.

Οπτική δυνατότητα παρατήρησης του δάσους του Ράντη από το λόφο του Χριστού

Τα αποτελέσματα της έρευνας αλλά και οι προτάσεις συντάχθηκαν σε μελέτη που κοινοποιήθηκε στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ραχών, την Διεύθυνση Δασών Σάμου, τη Νομαρχία Σάμου, καθώς και στο Δήμο Ευδήλου.

Ολική οπτική δυνατότητα παρατήρησης από το λόφο του Κοσκινά. Παρατηρούμε με μπλε χρώμα το μέγεθος της ορατής έκτασης που καλύπτει η στρατηγική αυτή θέση.