Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση και λειτουργία αυτόματου μετεωρολογικού σταθμού στην Ικαρία. Ο σταθμός, ο οποίος υπάγεται στο δίκτυο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών φιλοξενείται στην ερευνητική βάση του Αρχιπελάγους στις Ράχες και προσφέρει έγκυρη ενημέρωση, λεπτό προς λεπτό για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή.

Πληροφορίες σχετικά με την κατεύθυνση & ένταση των ανέμων αποτελούν σημαντικό επικουρικό εργαλείο για το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο της περιοχής, ενώ η δυνατότητα μέτρησης και παρακολούθησης της ποσότητας βρόχινου νερού μπορεί να δώσει σημαντικά στοιχεία για την διαχείριση των υδάτινων πόρων. Επίσης, η καθημερινή συγκέντρωση δεδομένων και η μετέπειτα συγκριτική ανάλυση αναμένεται να προσφέρει σε βάθος χρόνου πολύτιμες εκτιμήσεις για το μέγεθος των κλιματικών αλλαγών στην περιοχή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σχετική ιστοσελίδα.