Η ερευνητική ομάδα του Αρχιπελάγους, η οποία μελετάει το πρόβλημα των μικροπλαστικών ινών στα θαλάσσια οικοσυστήματα, σήμερα κατέγραψε πολύ ανησυχητικά αποτελέσματα. Σε 44m3 θαλασσινού νερού που συλλέχθηκε στο αν. Αιγαίο βρέθηκε περιεκτικότητα 55 μικροπλαστικών ινών!

Ακόμα πιο ανησυχητικό είναι ότι αντίστοιχες τιμές έχουμε εντοπίσει σε χιλιάδες δείγματα από τα ελληνικά θαλάσσια οικοσυστήματα. Η έλλειψη διαχείρισης απορριμμάτων, έχει ήδη προκαλέσει ένα σημαντικό πρόβλημα στις θάλασσές μας. Θα πρέπει να προβληματιστούμε όλοι ως προς τις μακροχρόνιες επιπτώσεις που έχει δημιουργήσει ο τρόπος ζωής μας στο θαλάσσιο περιβάλλον και κατά συνέπεια για το τι τελικά κληρονομούμε στις μελλοντικές γενεές.