Η ερευνητική ομάδα ψηφιακής χαρτογράφησης – GIS του Ινστιτούτου Αρχιπέλαγος, χαρτογραφεί την έκταση των θαλάσσιων λιβαδιών Ποσειδωνίας (Posidonia oceanica), χρησιμοποιώντας μία τεχνική που ανέπτυξε τα προηγούμενα χρόνια το Αρχιπέλαγος σε συνεργασία με το βρετανικό πανεπιστήμιο West of England, Bristol. Τα δεδομένα συλλέγονται χρησιμοποιώντας καγιάκ τα οποία είναι εξοπλισμένα με σόναρ που μπορούν να ανιχνεύσουν την παρουσία των λιβαδιών Ποσειδωνίας κατά μήκος προκαθορισμένων διαδρομών.
Η επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγονται γίνεται με ειδικό λογισμικό και σε συνδυασμό με δεδομένα από drone και από τηλεπισκόπηση.
Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να παράγουμε λεπτομερείς χάρτες που απεικονίζουν την κατανομή των ενδιαιτημάτων της Ποσειδωνίας, χρησιμοποιώντας Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών.

Το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος έχει εκπαιδεύσει, σε αυτή την χαμηλού κόστους και υψηλής απόδοσης τεχνική χαρτογράφησης, επιστήμονες από χώρες της Βορείου Αφρικής με τη συνεργασία του Περιφερειακού Κέντρου Δράσης των Ηνωμένων Εθνών για τη Μεσόγειο (UNEP/MAP SPA/RAC), ενώ κάθε χρόνο εκπαιδεύει και πολλούς νέους επιστήμονες από όλο τον κόσμο.
Χωρίς λεπτομερείς χάρτες που δείχνουν την τοποθεσία αυτού του σημαντικού και ευάλωτου προστατευόμενου οικοσυστήματος είναι αδύνατο να εφαρμοστεί οποιαδήποτε προστασία.
Στόχος μας είναι να συμβάλλουμε έτσι ώστε να εφαρμοστεί η υπάρχουσα νομοθεσία για την προστασία των δασών των θαλασσών μας, πριν είναι πολύ αργά!

Τα λιβάδια Ποσειδωνίας καταστρέφονται από ανθρώπινες δραστηριότητες όπως η ανεξέλεγκτη εντατική αγκυροβόληση, η παράνομη αλιεία (εκτός αλιευτικών πεδίων) με συρόμενα εργαλεία (μηχανότρατες, βιντζότρατες) κ.α.
Οι επιπτώσεις είναι πολλές και έντονες, τόσο στην παραγωγικότητα και την υγεία των θαλασσών μας, καθώς επίσης και στην διάβρωση των παραλιών. Όταν δεν υπάρχει πια το ρίζωμα της Ποσειδωνίας για να δημιουργεί ένα φυσικό φράχτη, οι φουρτούνες του χειμώνα συχνά διαβρώνουν και τελικά εξαφανίζουν ολόκληρες παραλίες