Στόχος των ερευνητών του εργαστηρίου του Ινστιτούτου Αρχιπέλαγος είναι να κατανοήσουν την έκταση και τις κύριες πηγές πλαστικής και μικροπλαστικής ρύπανσης στις ελληνικές θάλασσες.

Προσδιορίζουν την περιεκτικότητα σε ίνες και θραύσματα πλαστικού, αναλύοντας δείγματα από διάφορα είδη της τροφικής αλυσίδας, όπως ψάρια, θαλάσσια ασπόνδυλα (π.χ αχινοί), αλλά και θαλασσοπούλια, θαλάσσια θηλαστικά και χελώνες, που εντοπίζονται νεκρά στις ακτές. Επιπλέον αναλύονται και ποσότητες ιζήματος και θαλασσινού νερού.

Η κατανόηση των επιπτώσεων των μικροπλαστικών και της πλαστικής ρύπανσης γενικότερα στην υγεία των θαλάσσιων ειδών, αλλά και στην υγεία όλων μας, απαιτεί μακροχρόνια μελέτη. Σύντομα, όμως, θα ολοκληρώσουμε έναν ακόμα κύκλο ερευνών και επιστημονικών δημοσιεύσεων, και θα είμαστε σε θέση να μοιραστούμε μαζί σας τα, δυστυχώς ανησυχητικά, αποτελέσματα που μας αφορούν όλους.