Ποιότητα Νερού

Ανάλυση Ποιότητας Νερού

Το εργαστήριο του Αρχιπελάγους αναλύει δείγματα θαλάσσιου και γλυκού νερού, ταυτοποιώντας το μικροβιακό φορτίο, τα θρεπτικά συστατικά και άλλες χημικές ενώσεις. Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε την ασφάλεια του τοπικού πόσιμου νερού, των υπόγειων υδάτων και του θαλασσινού νερού με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος . Όταν εντοπίζεται κάποια μόλυνση , το Αρχιπέλαγος ενημερώνει και συνεργάζεται με τις τοπικές αρχές και κοινωνίες, για την ανάπτυξη και εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων διαχείρισης.

Πόσιμο νερό & Υπόγεια Ύδατα

water_sample

Το Αρχιπέλαγος υλοποιεί αφιλοκερδώς αναλύσεις πόσιμου νερού σε διάφορα νησιά του Αιγαίου, εστιάζοντας ιδιαίτερα στα μικρότερα νησιά και τις περιοχές, όπου οι τοπικές αρχές δε διεξάγουν τακτικούς ελέγχους. Στα περισσότερα μέρη το πόσιμο νερό προέρχεται από διάφορες πηγές, γι αυτό το λόγο ο κίνδυνος της μόλυνσης ή της ρύπανσης μπορεί να προκαλείται από ανθρωπογενείς δραστηριότητες, αλλά και από φυσικά αίτια όπως διάβρωση των πετρωμάτων. Στις μικρές νησίδες και νησιά του Αιγαίου, όπου οι υδάτινοι πόροι είναι περιορισμένοι και πόσιμο νερό μεταφέρεται μέσω ειδικών υδροφόρων δεξαμενόπλοιων, η ποιότητα του νερού μπορεί να διαφέρει με κάθε αποστολή που παραδίδεται. Ως εκ τούτου, οι κάτοικοι των κοινοτήτων αυτών διατηρούν αμφιβολίες για την ποιότητα του πόσιμου νερού και συχνά οδηγούνται αποκλειστικά στην αγορά εμφιαλωμένου για προληπτικούς λόγους. Εκτός από το γεγονός ότι είναι μία δαπανηρή λύση, επιπροσθέτως απορρίπτονται περισσότερα πλαστικά απόβλητα στο περιβάλλον. Τέλος, αυτή η πρακτική είναι αμφιβόλου ποιότητας, καθώς το εμφιαλωμένο νερό συχνά μεταφέρεται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού όπου υπάρχουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες με αποτέλεσμα το νερό να περιέχει επιβλαβείς ουσίες που προέρχονται από τα ίδια τα πλαστικά μπουκάλια.

Το εργαστήριο του Αρχιπελάγους παρέχει στις τοπικές κοινότητες των νησιών αναλύσεις για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού , προκειμένου να διασφαλιστεί η ελεύθερη, ασφαλής πρόσβαση σε πόσιμο νερό . Επιπλέον , το Αρχιπέλαγος εξετάζει το νερό σε περιοχές όπου είναι πιθανώς η μόλυνση των υπόγειων υδάτων. Όταν εντοπίζονται πηγές ρύπανσης ή μόλυνσης, το Αρχιπέλαγος συνεργάζεται με τις τοπικές, εθνικές ή κοινοτικές αρχές, προκειμένου να εξαλειφθούν.

Ύδατα κολύμβησης

swimming-water-analysis

Σε πολλά σημεία της ελληνικής ακτογραμμής δεν συλλέγονται τακτικά δείγματα θαλασσινού νερού από τις εθνικές αρχές. Ακόμα και όταν διεξάγεται ο απαραίτητος έλεγχος, τα αποτελέσματα δεν κοινοποιούνται άμεσα στις τοπικές κοινωνίες και τους επισκέπτες των νησιών. Το εργαστήριο του Αρχιπελάγους παρέχει στοιχεία για την ποιότητα του θαλασσινού νερού σε διάφορες παραλίες και ενημερώνει τις τοπικές αρχές, τις κοινότητες και τους επισκέπτες για την καταλληλότητα για τους ίδιους και τις οικογένειες τους ή όχι για να κολυμπήσουν.

Οι χημικές αναλύσεις στο εργαστήριο του Αρχιπελάγους διεξάγονται με φωτομετρική μέθοδο (πιστοποίηση ISO 9001: 2000) και ένα ψηφιακό arsenator (πιστοποίηση ISO 9001: 2000) . Επίσης πραγματοποιούνται μικροβιολογικές αναλύσεις (IDEXX Colilert-18/ Quanti-Tray®: ISO 9308-3 (E. coli).

 

TOP