Χερσαία Προστασία

Σύνοψη

Tο έργο του Αρχιπελάγους εστιάζει σε ένα συνδυασμό διεπιστημονικής έρευνας για την αποτελεσματική προστασία , στην οποία οι τοπικές κοινωνίες συμβάλλουν μέσα από την επικοινωνία, τη συμμετοχή και την ανταλλαγή γνώσεων. Το έργο αυτό δημιουργεί ένα στρατηγικό θεμέλιο που επιτρέπει και ενισχύει τις εκστρατείες του Αρχιπελάγους σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, για να υπερασπιστεί την πλούσια βιοποικιλότητα της ανατολικής Μεσογείου από τις αυξανόμενες απειλές που δέχεται.

Το Αρχιπέλαγος στοχεύει στη διατήρηση της πανίδας των νησιών, με ιδιαίτερη έμφαση στα απειλούμενα είδη, όπως ο Μεσογειακός Χαμαιλέοντας, το Χρυσό Τσακάλι, καθώς επίσης και πολλά προστατευόμενα και απειλούμενα είδη όπως νυχτερίδες και πτηνά, καθώς και στη χλωρίδα των νησιών, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον του τόσο σε αυτά όσο και στις επικείμενες απειλές που αντιμετωπίζουν Η συνεχιζόμενη ανάπτυξη της Τράπεζας Σπόρων Αιγαίου εξασφαλίζει τη διατήρηση των τοπικών καλλιεργούμενων φυτών και τα προστατεύει από τη ρύπανση και τις ανθρωπογενείς επιπτώσεις και προωθεί τη διαχείριση των οικοτόπων προτεραιότητας.

Τελευταία Νέα σχετικά με την Χερσαία Προστασία

TOP