Ερευνητικές Αποστολές για Φοιτητές και Μαθητές

Το Αρχιπέλαγος προσφέρει σε πανεπιστήμια και σχολεία από ολόκληρο το κόσμο την ευκαιρία να ενταχθούν στις δράσεις έρευνας και περιβαλλοντικής προστασίας που εκτελεί. Είναι μια ευκαιρία να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία, καθώς εργάζονται σε εν εξελίξει δράσεις που σχετίζονται με την προστασία της φύσης. Εάν το πανεπιστήμιο ή το σχολείο σας ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με το Αρχιπέλαγος, μπορούμε να σχεδιάσουμε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης πεδίου με βάση τα ενδιαφέροντα και επίπεδο γνώσεων των φοιτητών/μαθητών σας. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Διδακτέα Πανεπιστημιακά Μαθήματα Πεδίου / Προγράμματα Σπουδών στο Εξωτερικό

Από το 2007, το Αρχιπέλαγος διοργανώνει ετήσια field courses (μαθήματα πεδίου) για πανεπιστήμια από την Ευρώπη και τις Η.Π.Α. . Αυτά τα υποχρεωτικά διδακτέα μαθήματα επιτρέπουν στους φοιτητές να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία στα πεδία της έρευνας και της περιβαλλοντικής προστασίας μέσα από τη δράση του Αρχιπελάγους.

Το field course των τελειόφοιτων Θαλάσσιας Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου του Cardiff, στη Βρετανία, υλοποιείται κάθε χρόνο από το 2007. Επικεντρώνεται στην υδρογεωγραφική έρευνα, στη μελέτη της παράκτιας βιοποικιλότητας, την αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων, την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών, καθώς και της θαλάσσιας έρευνας θηλαστικών.

Στο Αρχιπέλαγος επίσης διδάσκεται ένα υποχρεωτικό μάθημα για τους τελειόφοιτους Θαλάσσιας Βιολογίας του Πανεπιστημίου του Essex Βρετανίας. Οι τομείς περιλαμβάνουν αλιευτική έρευνα, έρευνα στα μικροπλαστικά στα θαλάσσια οικοσυστήματα, βιολογική χαρτογράφηση προστατευόμενων οικοτόπων και καταγραφή θαλάσσιων θηλαστικών.

Το Αρχιπέλαγος σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο Royal Holloway του Λονδίνου, προσφέρει στους τελειόφοιτους μαθητές βιολογίας ένα διδακτέο μάθημα πεδίου που επικεντρώνεται στην έρευνα και προστασία της χερσαίας πανίδας καθώς και στην έρευνα και προστασία των παράκτιων οικοτόπων προτεραιότητας.

Το Αρχιπέλαγος,  σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημών Πληροφορικής του Πανεπιστημίου του Τέξας στο Άρλινγκτον, διοργάνωσαν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρκειας 6 εβδομάδων, στο ανατολικό Αιγαίο. Το πρόγραμμα αυτό επικεντρώνεται σε εφαρμογές της πληροφορικής σε διεπιστημονικές δράσεις που αφορούν την έρευνα και την προστασία της βιοποικιλότητας. Αυτό το πρόγραμμα σπουδών διοργανώνεται από κοινού με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων).

Ερευνητικές Αποστολές για Μαθητές Λυκείου

Κάθε χρόνο, ομάδες μαθητών λυκείου από διάφορα μέρη του κόσμου, όπως οι Culver Academiesστις Η.Π.Α. και το Τεχνικό Λύκειο Otrokovice, στην Τσεχία, συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα που διοργανώνει το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος. Δουλεύοντας κοντά στους ερευνητές, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για τη μετέπειτα εκπαίδευσή τους, ενώ παράλληλα απολαυμβάνοντας την ιδιαίτερη φυσική ομορφιά του ανατολικού Αιγαίου.

TOP