Εισαγωγή

To Save the Aegean είναι μία δράση του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος» που στοχεύει να ενθαρρύνει τη συμμαχία μεταξύ περιβαλλοντικών φορέων, επιστημόνων, εμπορικών εταιρειών και καταναλωτών.

Κοινός στόχος, η συμβολή όλων στην αποτελεσματική μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος που προκαλεί η καθημερινή μας ζωή στον πλανήτη και τις θάλασσες.

Το Save the Aegean στοχεύει να συμβάλλει στην προστασία της σπάνιας βιοποικιλότητας του Αιγαίου, καλύπτοντας τα κενά γνώσης και ενημέρωσης, ενώ παράλληλα εφαρμόζοντας αποτελεσματικές δράσεις προστασίας. Παράλληλα προωθεί την ανάπτυξη νέων προϊόντων τα οποία έχουν πραγματικά αειφορικό χαρακτήρα, καθώς και υπηρεσιών που ενισχύουν δράσεις για την προστασία των θαλασσών μας.

Πολίτες

O πολίτης παύει να είναι ο αδύναμος κρίκος και έχει τη δυνατότητα να επιλέξει αειφορικά προϊόντα, μειώνοντας έτσι το προσωπικό του περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Εταιρείες

Οι εταιρείες βελτιώνουν τα προϊόντα τους, προσφέροντας στους καταναλωτές εναλλακτικές επιλογές που είναι πιο φιλικές προς το περιβάλλον, στηρίζοντας παράλληλα με μέρος των εσόδων τους στοχευμένες δράσεις προστασίας.

 

Δράσεις που στηρίζει το Save the Aegean

Tο Καταφύγιο Θαλάσσιας Ζωής Αιγαίου το οποίο βρίσκεται υπό δημιουργία στο νησί των Λειψών, θα αποτελέσει ένα μοναδικό στον κόσμο νοσοκομείο της θάλασσας, συνδυάζοντας την περίθαλψη σε φυσικό περιβάλλον με την καινοτόμο έρευνα και την πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Σε ένα φυσικό περιβάλλον μακριά από την όποια όχληση προκαλεί ο άνθρωπος θα μπορεί να προσφέρει εξειδικευμένη κτηνιατρική φροντίδα σε δελφίνια, φώκιες και θαλάσσιες χελώνες, σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα ευζωίας θαλάσσιων ζώων. Παράλληλα το καταφύγιο στοχεύει να αποτελέσει το πρώτο παγκοσμίως κέντρο αποκατάστασης για δελφίνια που ελευθερώνονται από την αιχμαλωσία. Στοχεύουμε να αποτελέσει πρότυπο που θα ενθαρρύνει τη δημιουργία πολλών αντίστοιχων καταφυγίων στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο, με προδιαγραφές που θα εξασφαλίζουν τον πραγματικό σεβασμό στην ευζωία των υπό περίθαλψη ζώων.

Έρευνα & Προστασία Θαλάσσιων Θηλαστικών

Η έρευνα και η προστασία των θαλάσσιων θηλαστικών αποτελεί έναν από τους κύριους τομείς στους οποίους επικεντρώνεται το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος, από την ίδρυσή του. Στόχος μας είναι η κάλυψη των σημαντικών κενών γνώσης αναφορικά με την κατανομή των πληθυσμών των θαλάσσιων θηλαστικών, καταγράφοντας και κατανοώντας ταυτόχρονα τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την επιβίωση αυτών των σπάνιων και απειλούμενων ειδών. Η έρευνα επικεντρώνεται στις αλληλεπιδράσεις με τις αλιευτικές δραστηριότητες, στη μείωση των αποθεμάτων της τροφής τους, στις επιπτώσεις που προκαλούνται από τις διάφορες μορφές ρύπανσης (πλαστικής, χημικής και ηχορύπανσης). Η στενή συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες είναι βασική μας αρχή και προϋπόθεση για οποιαδήποτε δράση προστασίας.

Επαναφύτευση Θαλάσσιων Λιβαδιών Ποσειδωνίας

Οι θάλασσες και οι ωκεανοί αποτελούν έναν πολύτιμο φυσικό πόρο που μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Τα θαλάσσια λιβάδια Ποσειδωνίας, τα «υποβρύχια δάση» των ελληνικών θαλασσών, μπορούν να απορροφήσουν τον οργανικό άνθρακα, μειώνοντας έτσι τις επιπτώσεις που προκαλούν οι ανθρωπογενείς εκπομπές CO2. Όμως, τα τελευταία χρόνια η έκταση των λιβαδιών Ποσειδωνίας έχει μειωθεί έως και 50%. Συνεπώς η επαναφύτευσή τους θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα. Το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος» αναπτύσσει από το 2017 πειραματικές αειφόρες πρακτικές επαναφύτευσης των θαλάσσιων λιβαδιών. Πλέον, είμαστε σε θέση να επαναφυτεύσουμε ολοένα και μεγαλύτερες εκτάσεις λιβαδιών Ποσειδωνίας στις ελληνικές θάλασσες, κάτι που μπορούμε να επιτύχουμε με τη δική σας στήριξη. Ενώνοντας τις δυνάμεις μας μπορούμε να περιορίσουμε το αποτύπωμα άνθρακα που όλοι μας προκαλούμε.

TOP