ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΕΛΩΝΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΒΡΑΣΜΩΝ

Οι ελληνικές θάλασσες στηρίζουν έναν από τους σημαντικότερους εναπομείναντες πληθυσμούς θαλάσσιων θηλαστικών και χελωνών στη Μεσόγειο. Παρά το γεγονός ότι τα είδη αυτά διέπονται από αυστηρό καθεστώς προστασίας, αντιμετωπίζουν διάφορες ανθρωπογενείς απειλές, και στη χώρα μας δεν εφαρμόζεται κανένα μέτρο για την προστασία τους, με αποτέλεσμα οι πληθυσμοί τους να παρουσιάζουν σημαντική μείωση. Στην Ελλάδα, με περισσότερα από 18.000 χλμ ακτογραμμής και 220.000 χλμ2 επιφάνεια θάλασσας, η συγκέντρωση δεδομένων για τους πληθυσμούς και εκβρασμούς θαλάσσιων θηλαστικών και χελωνών είναι πολύ δύσκολη. Η έρευνα που υλοποιείται για τα είδη αυτά είναι πολύ περιορισμένη και δυστυχώς οι εκβρασμοί τους σπάνια αναφέρονται ή καταγράφονται. Η συμμετοχή όλων, στην παρατήρηση πληθυσμών και την αναφορά εκβρασμών είναι πολύ σημαντική. Αυτό το φυλλάδιο έχει σκοπό να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον σωστό τρόπο αντίδρασης στην περίπτωση που βρείτε εκβρασμένο ζώο και σε ποιον να απευθυνθείτε.

Περισσότερες πληροφορίες