Η θάλασσα δεν μπορεί να προστατεύσει τον εαυτό της.
Βοηθήστε μας να διατηρήσουμε τις θάλασσές μας καθαρές