ΚΑΤΆΡΓΗΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΏΝ ΑΣΚΉΣΕΩΝ

Το 2005 οι βραχονησίδες Άνυδρο και Πετροκάραβο, που βρίσκονται βόρεια της Πάτμου και αποτελούν μέρος του Καταφυγίου, αποτέλεσαν την πρώτη περιοχή της Ελλάδας όπου σταμάτησε η υλοποίηση στρατιωτικών ασκήσεων με τη χρήση πραγματικών πυρών, για λόγους περιβαλλοντικής προστασίας. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα συντονισμένης και δυναμικής παρέμβασης από το Ινστιτούτο «Αρχιπέλαγος», με τη στενή συνεργασία της τοπικής κοινωνίας και του Δήμου Πάτμου.

 

ΜΟΝΙΜΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΆΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ

ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΑΡΚΙΩΝ & ΝΗΣΙΔΩΝ Β. ΠΑΤΜΟΥ

Το «Μόνιμο Καταφύγιο Άγριας Ζωής Συμπλέγματος Αρκιών & Νησίδων Β. Πάτμου» απαρτίζεται από συνολικά 14 μικρά νησιά και νησίδες της περιοχής. Θεσμοθετήθηκε το 2004, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1417/16.09.2004, το οποίο βασίστηκε σε έρευνα του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος», με τη στενή συνεργασία των κατοίκων της περιοχής, του Δήμου Πάτμου καθώς και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Στην περιοχή του Καταφυγίου απαγορεύεται επ’αόριστον το κυνήγι ενώ η φύση της περιοχής προστατεύεται γενικότερα από κάθε είδους ανθρωπογενή καταστροφή.

Στην εφαρμογή των μέτρων προστασίας είναι ιδιαίτερα σημαντική η ενεργός συμμετοχή και οι πρωτοβουλίες των κατοίκων της περιοχής και των τοπικών αρχών, οι οποίοι βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία με το Ινστιτούτο «Αρχιπέλαγος».

Σημασία

Η συγκεκριμένη περιοχή προστατεύεται λόγω της ξεχωριστής περιβαλλοντικής της σημασίας, η οποία οφείλεται τόσο στο μικρό μέγεθος των νησίδων και τη γεωγραφική τους απομόνωση όσο και στην περιορισμένη ανθρώπινη παρουσία.

Πολυάριθμα σπάνια είδη πτηνών, βρίσκουν ασφαλές καταφύγιο και χώρο αναπαραγωγής στις νησίδες της περιοχής, οι οποίες στηρίζουν γενικότερα μία ξεχωριστή βιοποικιλότητα.

Δύο από τις νησίδες του Καταφυγίου, αποτελούν εξαιρετικής σημασίας αναπαραγωγικές αποικίες για το Μαυροπετρίτη – ένα προστατευόμενο είδος γερακιού.

Περισσότερες πληροφορίες