Το Αιγαίο Πέλαγος και η περιοχή της βορείου Δωδεκανήσου φιλοξενεί ορισμένους από τους σημαντικότερους εναπομείναντες πληθυσμούς θαλασσίων θηλαστικών στη Μεσόγειο. Παρά το γεγονός ότι προστατεύονται νομικά, η απουσία αποτελεσματικών μέτρων προστασίας οδηγεί σε μείωση των πληθυσμών τους στις θάλασσες μας κατά τις τελευταίους δεκαετίες.

Αντιμετωπίζουν αυξανόμενες απειλές που σχετίζονται με τις ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως η υπεραλίευση, η ακούσια σύλληψη σε αλιευτικά εργαλεία, η ρύπανση και η ηχορύπανση, οι προσκρούσεις με πλοία και η γενικότερη όχληση από τον άνθρωπο.

 

Πτεροφάλαινα  (Balaenoptera physalus)

Μήκος: <20 m      Βάρος: 40-50 τόνοι      Διάρκεια ζωής: >80 έτη

Μεταναστευτικό είδος, συνήθως στην κεντρική και δυτική Μεσόγειο, σπανιότερα στις ελληνικές θάλασσες.

Οι θανατηφόρες προσκρούσεις με μεγάλα- κυρίως ταχύπλοα-πλοία, αποτελούν αυξανόμενη απειλή.

 

Φυσητήρας  (Physeter macrocephalus)

Μήκος: 12-18m       Bάρος: 24-57 τόνοι       Διάρκεια ζωής: > 60 έτη

Μεταναστευτικό είδος, συνήθως συναντάται σε περιοχές που έχουν βαθιά θαλάσσια φαράγγια.

Τα θηλυκά με τα νεαρά ζούν σε κοινωνικές ομάδες, ενώ τα αρσενικά ζούν μοναχικά.

Οι θανατηφόρες προσκρούσεις με μεγάλα- κυρίως ταχύπλοα- πλοία, αποτελούν αυξανόμενη απειλή.

 

Σταχτοδέλφινο  (Grampus griseus)

Μήκος: 2.60- 3.80m      Bάρος: 300-600kg       Διάρκεια ζωής: >30 έτη

Πελαγικό είδος, ζεί σε ολιγομελείς μετανεστευτικές ομάδες και συνήθως συναντάται σε νερά με απότομη γεωμορφολογία.

 

Zιφιός  (Ζiphius cavirostris)

Μήκος: 5-7m           Βάρος: 2-3 τόνοι           Διάρκεια ζωής: >60 έτη

Ζεί σε βαθιά φαράγγια σε ολιγομελείς ομάδες

Ευάλωτο στην ηχορρύπανση που προκαλείται από συγκεκριμένους τύπους σόναρ του ναυτικού και τη διενέργεια σεισμικών ερευνών, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν συχνά θανατηφόρες εκβρασμούς.

 

Mεσογειακή φώκια  (Monachus monachus)

Μήκος: 1.90-3.10m      Bάρος: 250-350kg           Διάρκεια ζωής: > 45 έτη

Θεωρείται από τα πιο απειλούμενα είδη θηλαστικών στον κόσμο.

Ο παγκόσμιος πληθυσμός του είδους είναι περίπου 450 φώκιες, εκ των οποίων το 50% ζει στο Αιγαίο πέλαγος.

Τα βόρ εια Δωδεκάνησα αποτελούν σημαντική περιοχή αναπαραγωγής για τις μεσογειακές φώκιες.

 

Κοινό δελφίνι (Delphinus delphis)

Μήκος: 1.70-2.40m          Bάρος: 70-135kg           Διάρκεια ζωής: > 30 έτη

Οι πληθυσμοί του είδους παρουσιάζονται ανησυχητική μείωση στη Μεσόγειο, λόγω της υπεραλίευσης της τροφής τους.

Στα βόρεια Δωδεκάνησα συναντάται ένας από τους σημαντικότερους εναπομείναντες πληθυσμούς του είδους στην ανατολική Μεσόγειο.

 

Ζωνοδέλφινο  (Stenella coeruleoalba)

Μήκος: 1,80-2,50m           Βάρος: 110-170kg           Διάρκεια ζωής: 50 έτη

Αποτελεί το πιο κοινό είδος δελφινιού που συναντάται στις ελληνικές θάλασσες.

Παρατηρείται συνήθως στο ανοιχτό πέλαγος, σε μεγάλες ομάδες που ξεπερνούν τα 150 άτομα.

 

Pινοδέλφινο   (Tursiops truncates)

Μήκος: 1.90-3.90m          Βάρος: 150-300kg           Διάρκεια ζωής: >50 έτη

Κοινό στις ελληνικές θάλασσες, συνήθως σε παράκτια νερά. Με τη μείωση των ιχθυαποθεμάτων τα ρινοδέλφινα στρέφονται όλο και περισσότερο στα δίχτυα των παράκτιων αλιέων, με αποτέλεσμα την καταστροφή των διχτύων και τις δαπανηρές επισκευές τους.