Έρευνα και καταγραφή της θαλάσσιας βιοποικιλότητας από το Αρχιπέλαγος με στόχο την προστασία του σπάνιου θαλάσσιου πλούτου.

Archipelagos researches and reports the marine biodiversity in order to protect the rare marine wealth.