Το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας, Αρχιπέλαγος πραγματοποιεί εντατικές έρευνες και μελετά συστηματικά τα θαλάσσια οικοσυστήματα του Αιγαίου με στόχο την προστασία τους.

Archipelagos, Institute of Marine Conservation researches the marine ecosystems of the Aegean in order to protect them.