Οι επιστήμονες του Αρχιπελάγους ερευνούν και καταγράφουν την πλούσια βιοποικιλότητα των ελληνικών θαλασσών.

Scientists of Archipelagos research the biodiversity of Greek seas.