Ένα σύντομο ντοκιμαντέρ που περιγράφει την πολυεπίπεδη έρευνα και τις δράσεις προστασίας που υλοποιεί το «Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας – Αρχιπέλαγος» και η πολυεθνική ομάδα ερευνητών που το απαρτίζει, σε διάφορες περιοχές του Αιγαίου. Στόχος είναι η προστασία και ανάδειξη της σπάνιας φυσικής κληρονομιάς των θαλασσών και των νησιών μας.
Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον σκηνοθέτη Στάθη Πλώτα, για τον ξεχωριστό τρόπο με τον οποίο απεικονίζει την καθημερινή προσπάθεια που γίνεται στο Αρχιπέλαγος.