Ανάλυση Ναυτιλιακής Πληροφορίας για Περιβαλλοντικά Ασφαλή Ναυσιπλοΐα

Ο στόχος του προγράμματος AMINESS (Analysis of Marine INformation for Environmentally Safe Shipping) είναι να συμβάλει στην ασφάλεια, διαχείριση ρίσκου και στην παρακολούθηση της ναυτιλιακής δραστηριότητας με έμφαση στο Αιγαίο. Απώτερος στόχος είναι να θα μειωθεί η πιθανότητα σοβαρών ναυτιλιακών ατυχημάτων, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν δραματικές περιβαλλοντικές και κοινωνικό-οικονομικές επιπτώσεις,. Οι καθαρισμοί πετρελαιοκηλιδών μπορεί να κοστίσουν δισεκατομμύρια ευρώ και όπως δείχνει η εμπειρία από παλαιότερα ατυχήματα ακόμα και ο πιο ακριβός καθαρισμός αποτελεί ανεπαρκή λύση: οι επιπτώσεις που προκάλεσε το ατύχημα του Exxon Valdez, στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία είναι έντονες ακόμα και σήμερα, έπειτα από 30 χρόνια έπειτα. Ακόμα υψηλότερου κινδύνου είναι τα φορτηγά που μεταφέρουν τοξικά υδατοδιαλυτά φορτία, τα οποία εάν έπειτα από ρήγμα καταλήξουν στη θάλασσα, είναι μη-ανακτήσιμα στο σύνολό τους, και αποτελούν δραματική απειλή.

Παρά την αύξηση της κίνησης των πλοίων, δεν υπάρχουν εθνικοί κανονισμοί που να περιορίζουν την πιθανότητα ατυχήματος στις ελληνικές θάλασσες. Τα πλοία δεν ακολουθούν καθορισμένες διαδρομές, και το ρίσκο ατυχήματος είναι συνεχές και μεγάλο. Συνεπώς ένα σύστημα που θα μειώσει την πιθανότητα ατυχήματος, είναι σημαντικό τόσο για τις κρατικές αρχές, όσο και για τις ναυτιλιακές εταιρίες που θα επωφεληθούν άμεσα από στα δικά τους πλοία.

Ο στόχος του έργου είναι να αναπτύξει μια διαδικτυακή πύλη που θα είναι προσβάσιμη από τις κρατικές αρχές, τους πλοιοκτήτες και την επιστημονική κοινότητα. Η πύλη θα χρησιμοποιηθεί για να κάνει εκτιμήσεις ρίσκου ατυχήματος, να ειδοποιεί σε πραγματικό χρόνο τα πλοία, αλλά και να υποστηρίζει τις πολιτικές συστάσεις για την εφαρμογή μέτρων διαχείρισης. Θα βασίζεται στο συνδυασμό ιστορικών δεδομένων, πληροφοριών που λαμβάνονται σε πραγματικό χρόνο, σχετικά με τις θέσεις άλλων πλοίων και την ταχύτητα τους, καθώς και τις προβλέψεις καιρού. Η πύλη αυτή στοχεύουμε να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο που θα συμβάλει στη μείωση του κινδύνου θαλάσσιων ατυχημάτων των πλοίων και θα συμβάλλει έτσι στην προστασία του Αιγαίου.

Στους ερευνητικούς εταίρους δίνεται παράλληλα μια μοναδική ευκαιρία να αναπτύξουν μεθοδολογίες για τον χειρισμό και την ανάλυση τεραστίων ποσοτήτων ετερογενών χωροχρονικών δεδομένων συνεχούς ροής και ένα μέσο αξιολόγησης του κινδύνου. Τυχόν διδάγματα που αντλούνται από την ανάλυση του κινδύνου της κυκλοφορίας των πλοίων στο Αιγαίο είναι πιθανό να έχουν άμεση και έμμεση σχέση με τους φορείς χάραξης πολιτικής και τους ενδιαφερόμενους φορείς σε παγκόσμιο επίπεδο.

Συνεργάτες

TOP