Υποστηρικτές

Μαζί, ενώνουμε τις δυνάμεις για την προστασία των θαλασσών μας!

Υποστηρίξτε μας

Το Αρχιπέλαγος συμμετέχει σε πολλές ερευνητικές και περιβαλλοντικές δράσεις και πρωτοβουλίες. Αυτά απαιτούν διεπιστημονική συνεργασία σε ποικίλους τομείς όπως η μελέτη των θαλάσσιων θηλαστικών, η αλιευτική διαχείριση, η χερσαία ζωολογική έρευνα, οι εργαστηριακές αναλύσεις για την ανίχνευση ρύπων, αλλά και η διαφύλαξη τοπικών ποικιλιών καλλιεργήσιμων φυτών.

Η εργασία και συνεισφορά εξειδικευμένων επιστημόνων σε διαφορετικούς τομείς μελέτης και η συνεργασία με πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα από την Ελλάδα και το εξωτερικό είναι ανεκτίμητη για το Αρχιπέλαγος.

Διεθνείς Οργανισμοί

Το Αρχιπέλαγος είναι

μέλος των:

συνεργάτης με:

Συμφωνία για την Προστασία των Κητωδών στην περιοχή της Μεσογείου

Μεσογειακό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο της ΕΕ για την Αλιεία

Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα Ηνωμένων Εθνών

Διεθνής Επιτροπή για την Επιστημονική Εξερεύνηση της Μεσογείου

Θαλάσσια Έρευνα & Προστασία

Σχολή Επιστημών Γης και Ωκεανού

Τμήμα Βιολογίας

Κέντρο Ωκεανογραφίας

Τμήμα Θαλασσίων Επιστημών

Ερευνητικές Αποστολές

Τμήμα Περιβαλλοντικής Προστασίας

Τμήμα
Θαλασσίων Επιστημών

Τμήμα
Εμπορικής Ναυτιλίας

Τμήματα Υδατοκαλλιέργειας και Αλιείας

Κέντρο Ελληνικών Σπουδών
Seeger

Οργάνωση
Θαλάσσιας Προστασίας

Δράση για την ανάκαμψη της Μεσογείου

Πτήσεις σε όλο τον κόσμο για την επιστήμη

Χερσαία Έρευνα & Προστασία

Τμήμα Θετικών Επιστημών

Τμήμα
Βιολογίας

Τμήμα προστασίας του περιβάλλοντος

Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος

Σχολή
Επιστημών

Τμήμα Γεωλογίας

Σχολή Περιβαλλοντικής Προστασίας

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης

Μουσείο και Ινστιτούτο Ζωολογίας

Ερευνητικό Κέντρο Βιοποικιλότητας και Γενετικών Πηγών

Εργαστηριακή Έρευνα και Περιβαλλοντική Ρύπανση

Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εργαστήριο Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας

Ινστιτούτο Ποιότητας νερού

Σχολή Φαρμακευτικής, Τμήμα Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων

Πληροφορική

Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Τμήμα Επιστήμης των Υπολογιστών και Μηχανολογίας

Ινστιτούτο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών και Πληροφορικής

TOP