Υποστηρικτές

Μαζί, ενώνουμε τις δυνάμεις για την προστασία των θαλασσών μας!

Υποστηρίξτε μας

Το Αρχιπέλαγος συμμετέχει σε πολλές ερευνητικές και περιβαλλοντικές δράσεις και πρωτοβουλίες. Αυτά απαιτούν διεπιστημονική συνεργασία σε ποικίλους τομείς όπως η μελέτη των θαλάσσιων θηλαστικών, η αλιευτική διαχείριση, η χερσαία ζωολογική έρευνα, οι εργαστηριακές αναλύσεις για την ανίχνευση ρύπων, αλλά και η διαφύλαξη τοπικών ποικιλιών καλλιεργήσιμων φυτών.

Η εργασία και συνεισφορά εξειδικευμένων επιστημόνων σε διαφορετικούς τομείς μελέτης και η συνεργασία με πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα από την Ελλάδα και το εξωτερικό είναι ανεκτίμητη για το Αρχιπέλαγος.

Διεθνείς Οργανισμοί & Φορείς

United Nations Environment Programme

Agreement on the Protection of Cetaceans in the Mediterranean region

International Commission for the Scientific Exploration of the Mediterranean

Med Sea Alliance

Θαλάσσια Έρευνα & Προστασία

Department of Biological Sciences

Department of Functional Biology

Department of Biological Sciences

Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος

Oceanography Center

Seeger Center for Hellenic Studies

School of Earth and Ocean Sciences

Plymouth Marine Lab

Department of Chemistry

School of Environmental Sciences

Biological, Environmental & Rural Sciences

Jonh H. Daniels Faculty of Architecture

Marine Biology Program

World Animal Protection

Department of Marine Sciences

Department of Marine Living Resources

Mediterranean Recovery Action

School of Chemical Engineering

Department of Earth Sciences and Environment

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

Department of Political Science

Foundation for the Defence of Animals

Organization for the protection & restoration of the marine environment

Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Οικολογίας

Seal rescue and rehabilitation

Institute of Botany

OCEANA

Χερσαία Έρευνα & Προστασία

Norwegian University of Life Sciences

Faculty of Environmental Protection

Ecology and Environmental Protection Department

Department of Geology

Research Centre in Biodiversity and Genetic Resourcesic Resources, Portugal

Museum & Institute of Zoology

TOP