Οι δημοσιεύσεις μας

Όλες οι δημοσιεύσεις μας υπάρχουν μόνο στην αγγλική γλώσσα.

Δημοσιεύσεις σχετικά με τη Θαλάσσια Προστασία

Fisheries

Patrice Hostetter, Alexandra Koroza, Thodoris Tsimpidis, Guido Pietroluongo, Roberto Carlucci, Giulia Cipriano Occurrence of Physeter macrocephalus and Ziphius cavirostris in the North Ikaria Basin, Aegean Sea , 2020 IMEKO TC-19 International Workshop on Metrology for the Sea Naples, Italy, October 5-7, 2020


G. Thomas , B. Archer , T. Cameron , L. Hepurn , T.J. Mcgenity , A. Miliou , T. Tsimpidis , C. Whitby and B.A. Mckew Quantifying a Marine Ecosystem’s Response to a Catastrophic Oil Spill, Proceedings of the 6th Conference on Industrial and Hazardous Waste Management, Crete 2018 


A. Miliou, N. Flashner, M. Robbins and V. Dias (2018) Shipping Risk Assessment: A Case Study For Greek Waters ,Proceedings of the 6th Conference on Industrial and Hazardous Waste Management, Crete 2018 


E. Faraggiana, G. Pietroluongo, B. Quintana, K.G. Dexter, H.Moore  and  A. Milou(2018)Variation in Microplastics Content Detected in Commercially Important Marine Species of the Eastern Aegean Sea, Greece,Proceedings of the 6th Conference on Industrial and Hazardous Waste Management, Crete 2018 


Ríos, N., Drakulic, M., Paradinas, I., Milliou, A., and Cox, R. (2017). Occurrence and impact of interactions between small-scale fisheries and predators, with focus on Mediterranean monk seals (Monachus monachus Hermann 1779), around Lipsi Island complex, Aegean Sea, Greece. Fisheries Research, 187, 1-10.


Buchet V., Panagiotou M., Drakulic M., Rios, N. and Miliou, A. (2016). Abundance of Invasive Alien Species (IAS) Caught by Small-Scale Fisheries of Lipsi Island, Greece. Proceedings of the Commission Internationale de la Mer Méditerranée (CIESM) Congress, Christian Albrechts Universität Kiel, Germany.


Vodas, M., Pelekis, N., Theodoridis, Y., Ray, C., Karkaletsis, V., Petridis, S. and Miliou, A. (2014). Efficient AIS Data Processing for Environmentally Safe Shipping. SPOUDAI-Journal of Economics and Business, 63(3-4), 181-190.


Anagnostou, B., Pennington, A., Shepperson, J., Jeffery, A. and Miliou, A. (2013). Siganus Species in an Artisanal Fishery in the Eastern Aegean. Rapport de la Commission Internationale de la Mer Méditerranée (CIESM).


Seary, R., Apostolidis, X., Bintoudi, E., Shepperson, J., Jeffery, A. and Miliou, A. (2013). Artisanal Fisheries Landings by Seabed Habitat in Fourni, NE Aegean, Greece. Rapport de la Commission Internationale de la Mer Méditerranée (CIESM).


Vlachopoulou, E. I., Wilson, A. M. and Miliou, A. (2013). Disconnects in EU and Greek Fishery Policies and Practices in the Eastern Aegean Sea and Impacts on Posidonia oceanica Meadows. Ocean & Coastal Management, 76, 105-113.


Miliou A., Demetriou M., Caprio C., Tsimpidis T. and Barnicoat S. (2011). Boat Traffic Characteristics in Three Passages of the Aegean Sea: Evidence, Risk of Maritime Accidents, Strategy for Protection. World Universities Congress, Canakkale, Turkey.


Vlachopoulou, E. I., Wilson, A. M. and Miliou, A. (2011). Enforcement of the European Union Legislation about Illegal Fishing Practices in the Eastern Aegean Sea and its Impact on the Posidonia oceanica Meadows. The University of Edinburgh, Department of Science and Engineering, School of GeoSciences.


Miliou A., Kolle, S., Clarke, J. and Demetriou, M. (2010). Production and Composition of Small-Scale Fisheries Landings in the Eastern Aegean Sea. Rapport de la Commission Internationale de la Mer Méditerranée (CIESM), 39.


Marine Habitats and Biodiversity

Ward E. A., Meek S. K. , Gordon D. M., Cameron T. C. , Steer M. D., Smith D. J. , Miliou A. & Tsimpidis T. (2020) The use of storm fragments and biodegradable replanting methods allows for a low-impact habitat restoration method of seagrass meadows, in the eastern Aegean Sea. Conservation Evidence, 17, 1-6.


Ward E. A., Meek S. K. , Gordon D. M., Cameron T. C. , Steer M. D., Smith D. J. , Miliou A. & Tsimpidis T. (2020) The use of storm fragments and biodegradable replanting methods allows for a low-impact habitat restoration method of seagrass meadows, in the eastern Aegean Sea. Conservation Evidence, 17, 1-6.

Antichi S., Fosberry J.,  Quintana Martίn-Montalvo B.,  Ashok K.,  Miliou A. and Pietroluongo G. (2019) Habitat use and behavioural study of the Mediterranean monk seal (Monachus monachus) in Samos Island, Greece, Proceedings of the Conference on World Marine Mammal, Barcelona 2019

Tatton, B., LaFrance, E., Smith, D., Ward, E. and Miliou, A. (2019) Confirmation of a Mass Mortality Event within a Pinna nobilis population between 2018 and 2019 in the eastern Aegean Sea, Greece. Rapp. Comm. Int. Mer Medit, 42, 34.

Quintana Martin-Montalvo B., Moro I.,  Lamprecht T.,  Miliou A., Antichi S.,  Ashok K. and  Pietroluongo G.(2019) A Cost-Efficient Standardised Methodology for Microplastics Analysis: Case Study of Cetaceans and Mediterranean Monk Seals Stranded on Samos Island Coastline, Greece, Proceedings of the Conference on World Marine Mammal, Barcelona 2019

 Pietroluongo G.,  Gerussi T.,  Mayrhofer,N. ,  Quintana Martin-Montalvo B.,  Ashok k.,  Miliou A., Antichi S.(2019)   Diet ecology assessment of cetaceans and Mediterranean monk seals stranded on Samos Island, Eastern Aegean Sea, Greece, Proceedings of the Conference on World Marine Mammal, Barcelona 2019

Schofield D.,  Miliou A. , Pietroluongo G.and  Martίnez- Macipe M. (2019) An alternative to captive cetacean displays in the Mediterranean: The Aegean Marine Life Sanctuary, Proceedings of the Conference on World Marine Mammal, Barcelona 2019

Grandjean T.J., Miliou A. (2019). A Mediterranean Sea vulnerability model following the Representative Concentration Pathways for the Posidonia oceanica distribution in 2050. Proceedings of the Mediterranean Symposia on Marine Key Habitats and NIS, Antalya, Turkey, 14-18 January 2019


Grandjean T.J., Miliou A., Tsimpidis (2019). The impact of anthropogenic influences on the Posidonia oceanica patchiness. Proceedings of the Mediterranean Symposia on Marine Key Habitats and NIS, Antalya, Turkey, 14-18 January 2019 


Grandjean T.J., Rijsdijk K.F., Vonk J.A., Miliou A. (2019). The entrapment of the Posidonia oceanica seagrass in the Mediterranean Sea. Proceedings of the Netherlands Annual Ecology Meeting, Lunteren, the Netherlands, 12-13 February 2019


Pietroluongo G.,Quintana B.,Dias V., Falquina Fernández F.J.,Gheorghiu A.,Moscatelli S.,Grandjean T.,Antichi S.,Ashhok K.,Delaveri K.,Miliou A., Evidence of Nesting Area of Caretta caretta and Potential Foraging Areas of Caretta caretta and Chelonia mydas on Samos and Lipsi Islands, North-Eastern Aegean Sea Proceedings of 6th Mediterranean Conference on Marine Turtles, Poreč, Croatia, 16 – 19 October 2018


A. Miliou, B. Quintana , E. Kokinou, T.M. Alves , A. Nikolaidis and G. Georgiou (2018) Enhancing Students Critical thinking about Marine Pollution using Scientifically-based Scenarios, Proceedings of the 6th Conference on Industrial and Hazardous Waste Management, Crete 2018 


Grandjean T., Schenke L., Tsimpidis T. (2018). Mapping of Posidonia Oceanica with Sentinel-2 imagery and downscan sonar obtained training data. Proceedings of the 4th GEO BLUE PLANET Symposium, Poster Presentation, Toulouse, France


Vítor Dias, João Marques, Sarah Meek, Valentina Costa, Anastasia Miliou (2018). The distribution of Invasive Caulerpa cylindracea in Lipsi island, Greece. Proceedings of 12th Panhellenic Symposium of Oceanography & Fisheries


Esteves Pérez M.A.¹, Pietroluongo G. ², Miliou A.², Di Bonito M.1, Ray N.1, ¹ Nottingham Trent University, UK, ² Archipelagos Institute of Marine Conservation, Greece (2018). Modelling the distribution of Delphinus delphis in the Eastern Aegean Sea: identifying key variables in their habitat. European Cetacean Society (ECS) 32nd Conference, La Spezia 2018.


Meek S, Ward E, Sargeant S, Tsimpidis T, Miliou A, Newton L, Willey N, Steer M. (2018) Development of an efficient and cost effective tool for mapping Posidonia oceanica in the Eastern Aegean, Greece. Proceedings of the 12th Panhellenic Symposium of Oceanography & Fisheries  


Ferreiro Carballal S.¹, Pietroluongo G.², Tsimpidis T.², ¹ Biodiversity and Animal conservation, University of Valencia, Spain, ² ² Archipelagos Institute of Marine Conservation, Greece (2018). Presence of short-beaked common dolphin (Delphinus delphis) in the shallow waters of the south coast of Samos, Eastern Aegean Sea  European Cetacean Society (ECS) 32nd Conference, La Spezia 2018.


Fery C.¹*, Pietroluongo G.², Tsimpidis T.², ¹University of Montpellier, Ecology Engineering and Biodiversity Management, France, ²Archipelagos Institute of Marine Conservation, Greece (2018). Influence of environmental factors on the spatial distribution of the short-beaked common dolphin (Delphinus delphis) in the Eastern Aegean Sea  European Cetacean Society (ECS) 32nd Conference, La Spezia 2018.


Buchet V., Panagiotou, M., Drakulic, M., Ribeiro De Moraes, K., Miliou A., van den Berg, J. and Cox, C. (2016). Testing and Evaluating the Efficiency of Low-Cost Methods in Seagrass Mapping. Proceedings of the CIESM 2016 Congress, Christian Albrechts Universität Kiel, Germany


Bartle, S., Hayward, S. and Thornton, H. (2013) The Effect of Light Intensity on the Invasive Algae Caulerpa racemosa in Fourni Island, Agean Sea, Greece. Rapport de la Commission Internationale de la Mer Méditerranée (CIESM), 40, 523.


Hu J., Zhang H., Miliou A., Tsimpidis T., Thornton H. and Pavlovic V. (2013). Categorization of Underwater Habitats Using Dynamic Video Textures. International Conference on Computer Vision (ICCV) Workshop.


King, A., Tsimpidis, T., Miliou, A. and Thornton, H. (2013). Common Dolphin (Delphinus delphis) Photo Identification in the Region of the NE. Aegean Sea, Greece. Rapport de la Commission Internationale de la Mer Méditerranée (CIESM).


Acasuso-Rivero C., Holt V. Demetriou E., Lefkaditou E. and Miliou A. (2012). Findings of the Neon Flying Squid Ommastrephes bartramii (Cephalopoda: Ommastrephidae) in the Eastern Aegean Sea: Evidence of its Spawing Ground Expansion. 12th International Conference of the Hellenic Zoological Society, Athens, Greece.


Jassoud A., Lucas M.Q., Insua T. L., Miliou A. and Schizas N.V. (2012). Population Genetic Structure of Octopus vulgaris. Benthic Ecology Meeting. D    OI: 10.13140/2.1.3809.5048.


Standerwick, R., Acasuso-Rivero, C., Lenkkeri, M., Buchholz, A., Tolsa-Reig, I., Coppin, B., Demetriou, M. and Miliou, A. (2012). Microplastic Assessment of the Greek Marine Environment. Proceedings of the 3rd International Conference on Industrial and Hazardous Waste Management, Poster Presentation, Chania, Crete, Greece.


De Raedemaecker F., Miliou A. and Perkins R. (2010). Fish Community Structure on Littoral Rocky Shores in the Eastern Aegean Sea: Effects of Exposure and Substratum. Estuarine, Coastal and Shelf Science. 90(1). 35-44.


Pietroluongo G., Quintana B., Dias V., Falquina Fernández F.J., Gheorghiu A., Moscatelli S., Grandjean T., Antichi S., Ashok K., Delaveri K., Miliou A. EVIDENCE OF NESTING AREA OF CARETTA CARETTA AND POTENTIAL FORAGING AREAS OF CARETTA CARETTA AND CHELONIA MYDAS ON SAMOS AND LIPSI ISLANDS, NORTH-EASTERN AEGEAN SEA. 6th International TUrtle Symposium, Porec 2018


Pietroluongo G., Kelly M. J., Kageler L., Shrivastava P., Filgiano M., Romero P., Webber S., Theodoropoulos A., Miliou A. Preliminary study on microplastic assessment in the digestive system of marine mammals and turtles found stranded on Samos Island, Eastern Aegean Sea. MICRO 2018, Lanzarote


Daines-Ravn A. V. , Faraggiana E. , Pietroluongo G, quintana B., milIou A. Microplastics in the Marine Environment: Implications on commercially important Fish and Invertebrate Species of the Eastern Agean Sea. MICRO 2018, Lanzarote


Microplastics in the Marine Environment

DAINES-RAVN A. V. 1,3, FARAGGIANA E. 2, PIETROLUONGO G 4, QUINTANA B. 4, MILIOU A. 4 Microplastics in the Marine Environment: Implications on commercially important Fish and Invertebrate species of the Eastern Aegean Sea (2018)


Pietroluongo G., Kelly M. J., Kageler L., Shrivastava P., Filgiano M., Romero P., Webber S., Theodoropoulos A., Miliou A. (2018) Preliminary study on microplastic assessment in the digestive system of marine mammals and turtles found stranded on Samos Island, Eastern Aegean Sea. Proceedings of MICRO 2018 Fate and Impacts of Microplastics: Knowledge, Actions and Solutions 19th of November - 23rd of November 2018 Arrecife, Lanzarote, Spain


Pietroluongo G., Quintana B., Dias V., Hellmann V., Miliou A. (2018) Microplastic and Macroplastic Abundance in Marine Turtles stranded on Samos Island Coastline (North-Eastern Aegean Sea): Proposal of a Standardized Sampling Protocol. Proceedings of the 6th Mediterranean Conference on Marine Turtles.


Vera Ruijter, Valentina Costa, Anastasia Miliou (2018) Assessment of Microplastics distribution in shallow marine sediments in Samos island, Greece. Proceedings of the 12th Panhellenic Symposium of Oceanography & Fisheries


Irving, K., Miliou, A., Vasić, M., Sainz, N., Anderson, L. and Weatherhead, W. (2016). Preliminary Assessment of Microplastic Fibre Content in Aegean Sea Epipelagic Fish. Proceedings of the 5th Environmental Conference of Macedonia, Hellenic Centre for Marine Research, Lesvos, Greece.


Miliou A., Hofer S., Maridakis C., Almeida M. and Cox R. (2016). Assessment of Microplastic Fibre Contamination in the Eastern Aegean Sea with the Use of Holothurians as Indicator Species. Proceedings of the Commission Internationale de la Mer Méditerranée (CIESM) 2016 Congress, Christian Albrechts Universität Kiel, Germany.


Miliou A., Hofer S., Maridakis C., Almeida M. and Cox R. (2016). Assessment of Microplastic Fibre Contamination in the Eastern Aegean Sea with the Use of Holothurians as Indicator Species. Rapport de la Commission Internationale de la Mer Méditerranée (CIESM), 41, 417.


Miliou A., Mentzel S., Almeida M., Maridakis C. and Cox R. (2016). Microplastic Fibre Presence in the Food Chain of Sphyraena viridensis in the Eastern Aegean sea, Greece. Proceedings of the Commission Internationale de la Mer Méditerranée (CIESM) 2016 Congress, Christian Albrechts Universität Kiel, Germany.


Miliou A., Mentzel S., Almeida M., Maridakis C. and Cox R. (2016). Microplastic Fibre Presence in the Food Chain of Sphyraena viridensis in the Eastern Aegean sea, Greece. Rapport de la Commission Internationale de la Mer Méditerranée (CIESM), 41, 222.


Fransen, W., Parkes, A., Wright, H., Michalopoulou, E., Miliou, A., Van Den Berg, J. and Kliukaite J. (2015). Analysis of Microplastic Fibre Distribution Around the Coastal Zones of the Islands of Samos and Lipsi, Greece. Proceedings of the 11th Symposium of the Hellenic Centre for Marine Research, Lesvos, Greece. 


Seary R., Acasusa-Rivero C., Miliou A. and Chuda D. (2013). Multiple Phase Microplastic Assessment of the Greek Marine Environment. Rapport de la Commission Internationale de la Mer Méditerranée (CIESM).

Δημοσιεύσεις σχετικά με τη Χερσαία Προστασία

Pietroluongo G.1, Leggett J.2, Falquina Fernández F. J.1, Linardaki I.1, Parker W.1, Miliou A.1, Tsimpidis T.1 Preliminary assessment of feeding ecology of a Golden jackal (Canis aureus) population in South Eastern Samos Island, Greece, through post mortem examination and scat analysis. Proceedings W33P  2nd International Symposium on jackals and related species 31st of October - 2nd of November 2018 Marathon Bay - Attica, Greece

Pietroluongo G.1, Leggett J.2, Falquina Fernández F. J.1, Linardaki I.1, Steer M.2, Parker W.1, Miliou A.1, Tsimpidis T.1, Ntampakis D.3. Monitoring of a Canis aureus population living in the airport area of Samos Island, Greece. Proceedings W212P 2nd International Symposium on jackals and related species 31st of October - 2nd of November 2018 Marathon Bay - Attica, Greece 

Steen, R., Miliou, A., Tsimpidis, T., Selås, V. and Sonerud, G. A. (2016). Nonparental Infanticide in Colonial Eleonora’s Falcons (Falco eleonorae). Journal of Raptor Research, 50(2), 217-220.

Steen R., Torjussen C.S., Jones D.W., Tsimpidis T. and Miliou A. (2016). Plastic Mistaken for Prey by a Colony-Breeding Eleonora’s Falcon (Falco eleonorae) in the Mediterranean Sea, Revealed by Camera-Trap. Marine Pollution Bulletin106(1), 200-201.

Rutkowski, R., Krofel, M., Giannatos, G., Ćirović, D., Männil, P., Volokh, A. M., Lanszki, J., Heltai, M., Szabó, L., Banea, O.C., Hayrapetyan, V., Kopaliani, N., Miliou, A., Tryfonopoulos, G. A., Lymberakis, P., Penezić, A., Pakeltytė, G., Suchecka, E. and Bogdanowicz, W. (2015). A European Concern? Genetic Structure and Expansion of Golden Jackals (Canis aureus) in Europe and the Caucasus. PloS one10(11), e0141236. 

Dunford, C., Trayler, A. Giannatos, G, Miliou, A. and Anagnostou, V. (2013). Examining the Population Status and Distribution of the Golden Jackal Canis aureus, Linnaeus 1758, on Samos Island. Proceedings of the 35th Annual Conference of the Hellenic Society of Biological Sciences, Nafplio, Greece

Thornton, H., Pieters, E., Lhubert, M., Otaegi, E., Miliou, A. (2013). Habitat Selection of Adult and Juvenile Common Chameleon Chameleo chamaeleon, Linnaeus 1758, on Samos Island. Proceedings of the 35th Annual Conference of the Hellenic Society of Biological Sciences, Nafplio, Greece

Otaegi-Veslin, E., Acasuso-Rivero, C., Holt, V., Close M. and Miliou, A. (2012). Preliminary Results on Sexual Dimorphism in the Mediterranean Chameleon. 12th International Conference of the Hellenic Zoological Society, Athens, Greece.

Miliou, A., Petrus-Vancea, A., Timar, A.V., Borza I. M. and Brata, A. (2009). Morpho-Anatomical Changes of Plant Vegetative Organs of Olive (Oleea europaea) Tree Culture Treated with Pesticides. Analele Universită Ġii din Oradea, Fascicula Biologie, 2, 85-90.

 

TOP