Κακαρέλος, Αυλιάς, Καμπανάς, Σαργόπαπας, Καραγκιόζης, Κραχατζής (Diplodus vulgaris)
  • English Common two-banded seabream
  • Spanish Sargo mojarra
  • Italian Sarago fasciato
  • French Sar à tete noire
  • Turkish Karagöz
  • Croatian Fratar

Κατάλληλο για Κατανάλωση

Η κατανάλωση θαλασσινών της πράσινης κατηγορίας θεωρείται βιώσιμη. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα, τα αποθέματα δεν θεωρούνται υπεραλιευμένα ή σε κατάσταση μείωσης και αποτελούν για τους καταναλωτές μία υπεύθυνη επιλογή. Ωστόσο, πρέπει πάντα να σεβόμαστε τα προτεινόμενα μεγέθη και τις περιόδους αναπαραγωγής ώστε να μην υπάρξει μελλοντική υποβάθμιση των αποθεμάτων τους.

ΒΙΩΣΙΜΟ:

Περίοδος Αναπαραγωγής:

Σεπτέμβριος - Νοέμβριος

Αν δείτε το συγκεκριμένο είδος να αλιεύεται ή να πωλείται μικρότερο από το νόμιμο ελάχιστο μέγεθος, ή κατά τη διάρκεια της απαγορευμένης περιόδου:

Περισσότερες πληροφορίες:

Αυτό το ημερολόγιο δείχνει κατά τους μήνες (01 έως 12), πότε η κατανάλωση του είδους είναι αειφορική (πράσινη) ή μη αειφορική (κόκκινη).

Μέθοδοι αλιείας:

Βιολογία:

Μέγιστο. Μέγεθος: 45 εκ

Τροφή: καρκινοειδή, σκώληκες & μαλάκια

Κατάσταση διατήρησης:

Μειωμένου ενδιαφέροντος