Χάβαρο (Ruditapes decussatus)
  • English Grooved carpet shell
  • Spanish Concha de alfombra acanalada
  • Italian Coperture del tappeto scanalate
  • French Coque de tapis rainurée
  • Turkish Oluklu halı kabuğu
  • Croatian Uvučena ovojnica od tepiha

Κατάλληλο για Κατανάλωση

Η κατανάλωση θαλασσινών της πράσινης κατηγορίας θεωρείται βιώσιμη. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα, τα αποθέματα δεν θεωρούνται υπεραλιευμένα ή σε κατάσταση μείωσης και αποτελούν για τους καταναλωτές μία υπεύθυνη επιλογή. Ωστόσο, πρέπει πάντα να σεβόμαστε τα προτεινόμενα μεγέθη και τις περιόδους αναπαραγωγής ώστε να μην υπάρξει μελλοντική υποβάθμιση των αποθεμάτων τους.

ΒΙΩΣΙΜΟ:

Περίοδος Αναπαραγωγής:

Απρίλιος - Αύγουστος

Αν δείτε το συγκεκριμένο είδος να αλιεύεται ή να πωλείται μικρότερο από το νόμιμο ελάχιστο μέγεθος, ή κατά τη διάρκεια της απαγορευμένης περιόδου:

Περισσότερες πληροφορίες:

Αυτό το ημερολόγιο δείχνει κατά τους μήνες (01 έως 12), πότε η κατανάλωση του είδους είναι αειφορική (πράσινη) ή μη αειφορική (κόκκινη).

Βιολογία:

Μέγιστο. Μέγεθος: 7.5 εκ

διηθηματοφάγος οργανισμός