1. ΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΖΩΗΣ

Ο σκοπός του Καταφυγίου είναι να προσφέρει:

-       μια φυσική θαλάσσια λιμνοθάλασσα στα δελφίνια από τα ενυδρεία στην Ευρώπη όπου μπορούν να αποσυρθούν από παραστάσεις και ερευνητικά έργα και να ζήσουν το υπόλοιπο της ζωή τους σε ένα φυσικό περιβάλλον. Η φυσική συμπεριφορά θα ενθαρυνθεί για μέγιστο εμπλουτισμό, καθώς και για να διασφαλισθούν τα υψηλότερα πρότυπα καλής διαβίωσης των ζώων.

-       Ένα καινοτόμο κέντρο φυσικής αποκατάστασης θαλάσσιων ειδών (δελφίνια, χελώνες, φώκιες) που βρέθηκαν εκβρασμένα, το οποίο θα μειώσει το στρες και θα αυξήσει την πιθανότητα επιτυχούς θεραπείας και απελευθέρωσης.

-       Ένα πρότυπο για την ανάπτυξη πρωτοκόλλων που θα χρησιμεύσουν στη δημιουργία μελλοντικών καταφυγίων δελφινιών παγκοσμίως.

Οι προκαταρκτικές εργασίες για την επιλογή του χώρου και τον προγραμματισμό ανάπτυξης ξεκίνησαν το 2010. Πέντε πιθανές τοποθεσίες ιερών εντοπίστηκαν γύρω από πέντε νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Μετά από μια συνολική ανάλυση των χαρακτηριστικών κάθε τοποθεσίας και εκτεταμένες συζητήσεις με τις τοπικές αρχές και τις κοινότητες, ο κόλπος Βρουλιά στους Λειψούς επελέγη για να αποτελέσει το πρώτο Καταφύγιο που θα αναπτυχθεί. Μετά την ταυτοποίηση του χώρου, χρειάστηκε να περάσουν περισσότερα από δύο χρόνια για την κατάλληλη προετοιμασία των τοπικών κοινοτήτων, καθώς και για την επικοινωνία και τη συνεργασία με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Η ισοδύναμη προετοιμασία έχει πραγματοποιηθεί και σε δύο άλλους κόλπους, που βρίσκονται σε δύο κοντινά νησιά, τα οποία στο μέλλον θα μπορούσαν επίσης να χρησιμεύσουν ως Καταφύγια, εάν υπάρξει ανάγκη για περισσότερες τοποθεσίες για να φιλοξενηθούν περισσότερα πρώην αιχμάλωτα δελφίνια. Η ενοικίαση του κτιρίου και της γύρω γης καθώς και η προετοιμασία της περιοχής για να μετατραπεί σε κατάλληλη τοποθεσία για καταφύγιο ξεκίνησαν στις αρχές του 2015. Έκτοτε άρχισαν οι κατασκευαστικές εργασίες και δημιουργήθηκε ένα διεθνές δίκτυο ειδικών και επιστημόνων, οι οποίοι συμβάλλουν στην ανάπτυξη πρωτοκόλλων καθώς και πολλών άλλων πτυχών αυτής της προσπάθειας.

Το Καταφύγιο Θαλάσσιας ζωής Αιγαίου έχει λάβει  υποστήριξη από τις τοπικές κοινότητες γύρω από τα Λειψούς και τα κοντινά νησιά και συνεργάζεται στενά με το Δήμο Λειψών και τις αρμόδιες περιφερειακές και εθνικές αρχές. Οι τελευταίοι υποστηρίζουν όλες τις διαδικασίες αδειοδότησης για την κατασκευή και λειτουργία του Καταφυγίου. Ο Δήμαρχος Λειψών κ. Φώτης Μάγγος δήλωσε σε σχέση με το έργο «Έχουμε την τιμή να έχουμε αυτή τη σημαντική προσπάθεια προστασίας της θαλάσσιας ζωής στο νησί των Λειψών. Η κοινότητα εδώ έχει υποδεχτεί το έργο αυτό με ανοιχτές αγκάλες και ανυπομονούμε να στηρίξουμε τις προσπάθειες που εμπεριέχονται σε αυτό στο μέλλον. " Επιπλέον, η τοπική κοινότητα θα ωφεληθεί σε μεγάλο βαθμό, καθώς θα υπάρξουν αρκετοί άνθρωποι που θα επισκέπτονται το νησί λόγω του Καταφυγίου όπως επιστήμονες, ερευνητές και σπουδαστές, συμβάλλοντας έτσι στην τοπική οικονομία.

Σε εθνικό επίπεδο, υπάρχει σημαντική υποστήριξη και καθώς το έργο εξελίσσεται, ο αριθμός των υποστηρικτών αναμένεται να αυξηθεί.

 

Για την ολοκλήρωση της Πρώτης Φάσης  απαιτείται ένα ελάχιστο ποσό εξακοσίων χιλιάδων αμερικανικών δολλαρίων. Η φάση αυτή περιλαμβάνει την απόκτηση των απαιτούμενων αδειών για τη λειτουργία του Καταφυγίου, του κέντρου αποκατάστασης και της κτηνιατρικής μονάδας και το κόστος κατασκευής και εξοπλισμού επιχειρησιακής βάσης του Καταφυγίου και της κτηνιατρικής κλινικής.

Επιπλέον, υπάρχουν περισσότερα έξοδα που σχετίζονται με την ανάπτυξη των πολυάριθμων πρωτόκολλων που σχετίζονται με τη λειτουργία του Καταφυγίου θαλάσσιας ζωής Αιγαίου. Καθώς η χρηματοδότηση γίνεται σταδιακά διαθέσιμη και η ανάγκη για τη δημιουργία του πρώτου Καταφυγίο είναι άμεση, σε αυτό το πρώιμο στάδιο ανάπτυξης, το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος και οι συνεργάτες συμφώνησαν να αυτοχρηματοδοτήσουν το κόστος ανάπτυξης και δοκιμής τους. Αυτό επιτρέπει τη μέγιστη απόδοση σε αυτή τη διαδικασία, έτσι ώστε να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος.

Tο Καταφύγιο θαλάσσιας ζωής Αιγαίου θα προσπαθήσει να λειτουργήσει με βιώσιμο τρόπο για να μειώσει το λειτουργικό κόστος της εγκατάστασης. Μόλις ολοκληρωθεί το  Καταφύγιο χρηματοδότηση θα προέρχονται από τις ακόλουθες πηγές:

-       Η οντότητα που απελευθερώνει τα δελφίνια στο Καταφύγιο: οι δωρητές που ενδεχομένως θα διαθέσουν τα δελφίνια στο Θαλάσσιο Θαλάσσιο Πάρκο Αιγαίου θα απαιτηθούν για να εξασφαλίσουν επαρκή κεφάλαια για την παροχή φροντίδας σε όλη τη ζωή.

-       Δωρεές: το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος θα διευκολύνει τις συνεχιζόμενες πηγές χρηματοδότησης πλήθους και την επικοινωνία με προηγούμενους δωρητές που θα συνεχίσουν να αποτελούν πηγή χρηματοδότησης.Το Καταφύγιο θαλάσσιας ζωής Αιγαίου έλαβε έντονο ενδιαφέρον από πολλά ιδρύματα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, αλλά και από μεγάλες εταιρείες που ανήκουν σε Έλληνες του εξωτερικού. Επιπλέον, το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος συνεργάζεται με διεθνείς ΜΚΟ και συμβούλους για τη συγκέντρωση πόρων σε μόνιμη βάση.

-       Εκπαιδευτικά προγράμματα: Το Καταφύγιο θαλάσσιας ζωής Αιγαίου θα αποτελεί κέντρο εκπαίδευσης για κτηνιάτρους και εθνικές αρχές και ένα ερευνητικό κέντρο για τους επιστήμονες της θάλασσας. Τα δίδακτρα αυτών των μαθημάτων θα καλύψουν εν μέρει τα λειτουργικά έξοδα του Καταφυγίου. Το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος έχει 17 χρόνια εμπειρίας στην παροχή μαθημάτων κατάρτισης σε φοιτητές και επιστήμονες. Το 2016, όταν οι πρώτες ευκαιρίες συλλογής μηδενικών δεδομένων ήταν διαθέσιμες στο Καταφύγιο, συμμετείχαν πάνω από 700 μαθητές από 22 χώρες.

Δεν υπάρχουν σχέδια στην αρχική φάση για να είναι ανοικτή η εγκατάσταση για δημόσια προβολή. Ωστόσο, θα υπάρχουν κάμερες, υποβρύχιες φωτογραφικές μηχανές και υδρόφωνα που βρίσκονται γύρω από τον κόλπο, επιτρέποντας την διαδικτυακή προβολή των ζώων ή σε τηλεοπτικές εκπομπές που διατίθενται στο κοινό. Σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας αποκατάστασης, ένα εκπαιδευτικό κέντρο θα ανοίξει για το κοινό. Το κοινό θα επιτρέπεται να επισκέπτεται το κέντρο και να ακολουθεί συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Θα είναι δυνατό να παρακολουθούνται τα δελφίνια σε ζωντανή μετάδοση σε μια οθόνη και από τα παράθυρα που εκτίθενται στον κόλπο χωρίς να ενοχλούνται τα ζώα.

Η επίσκεψη στο Καταφύγιο θαλάσσιας ζωής Αιγαίου θα είναι μόνο κατόπιν πρόσκλησης μόνο για τη διάσωση και την αποκατάσταση. Η ερευνητική βάση θα φιλοξενήσει ερευνητές, σπουδαστές, κτηνιάτρους και τεχνικούς και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μικρά κόμματα δωρητών. Όλοι οι επισκέπτες θα ακολουθήσουν αυστηρά πρωτόκολλα και κώδικες δεοντολογίας ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι διαταραχές στα ζώα.

2.ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Ο κόλπος της Βρουλιάς στους Λειψούς θεωρείται ιδανικός χώρος για το Καταφύγιο θαλάσσιας ζωής του Αιγαίου λόγω των ακόλουθων παραγόντων:

-       Ελάχιστη ανθρώπινη παρουσία και δραστηριότητα στον κόλπο και στις γύρω περιοχές.

-       Η κατασκευή νέων κτιρίων απαγορεύεται σε αυτό το τμήμα του νησιού καθώς η γη είναι δημόσια

-       Ο κόλπος προστατεύεται από τις θάλασσες και η θερμοκρασία είναι ιδανική για την φιλοξενία δελφινιών. Κατά τη διάρκεια των εργασιών προετοιμασίας για την επιλογή του τόπου, καταγράφηκαν ύψη κύματος καθώς και άλλες θαλάσσιες παράμετροι (θερμοκρασία, pH, αλατότητα κλπ.). Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια των ημερών με ισχυρούς βόρειους ανέμους το μεγαλύτερο ύψος κύματος που καταγράφηκε στο μεσαίο τμήμα του κόλπου ήταν 30 εκατοστά, ενώ στο εσωτερικό του κόλπου δεν ξεπέρασε τα 10 εκατοστά. Αυτός ο κόλπος είναι ιδανικά προστατευμένος για να εξυπηρετήσει το σκοπό ενός Καταφυγίου

-       Πλούσια θαλάσσια βιοποικιλότητα καθώς 64 εγχώρια είδη έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή, στο ανατολικό Αιγαίο. Επίσης έχουν καταγραφεί πολλά απειλούμενα και προστατευόμενα θαλάσσια είδη.

-       Ο κόλπος είναι αρκετά απομακρυσμένος για να ελαχιστοποιήσει τις ενοχλήσεις από τους ανθρώπους, αλλά όχι πολύ μακριά για να είναι προβληματική η πρόσβαση. Κοντά στους Λειψούς υπάρχουν δύο διεθνή αεροδρόμια, στη Σάμο και στην Κω, καθώς και ένα μικρότερο αεροδρόμιο στη Λέρο και τέσσερα ελικοδρόμια. Για περισσότερο από το ήμισυ του έτους υπάρχουν τακτικά δρομολόγια πλοίων προς τα μεγαλύτερα νησιά με σύγχρονα ταχύπλοα σκάφη, ενώ για το υπόλοιπο του έτους υπάρχουν τακτικά δρομολόγια με πλοίο σε κοντινά μεγαλύτερα νησιά με καράβι και μικρότερα επιβατηγά σκάφη. Καθ 'όλη τη διάρκεια του έτους υπάρχουν επίσης απευθείας συνδέσεις με καράβι στο κεντρικό λιμάνι της Ελλάδας, τον Πειραιά.

-       Η συντριπτική υποστήριξη από την τοπική κοινότητα και τις αρχές παρέχει τις ιδανικές συνθήκες για να προχωρήσει το έργο αυτό χωρίς κανένα εμπόδιο

Ο παρακάτω χάρτης παρουσιάζει τις προδιαγραφές της περιοχής του Καταφυγίου. Ο όγκος του νερού που περιλαμβάνεται στο τμήμα 1 αντιστοιχεί σε 61 πισίνες ολυμπιακών διαστάσεων, το τμήμα 2 αντιστοιχεί σε 165 πισίνες ολυμπιακών διαστάσεων και το τμήμα 3 αντιστοιχεί σε 325 πισίνες ολυμπιακών διαστάσεων.

Ναι. Το νησί των Λειψών χαρακτηρίζεται ως περιοχή ειδικής προστασίας με τον κωδικό GR4210016 και ως τόπος κοινοτικής σημασίας με τον κωδικό GR4210010 στο πλαίσιο του δικτύου Natura 2000. Οι ανωτέρω περιοχές δεν είναι επισήμως προστατευμένες και περιλαμβάνουν μόνο χερσαίες ζώνες και όχι θαλάσσιες. Σε ολόκληρη την Ελλάδα υπάρχουν 162 προτεινόμενες περιοχές προστασίας αλλά μόνο 24 από αυτές τις περιοχές είναι νόμιμα προστατευόμενες περιοχές και το νησί Λειψοί δεν είναι ένα από αυτά.

Η πραγματική ικανότητα του Καταφυγίου δεν έχει ακόμη καθοριστεί και παραμένει ζήτημα συζήτησης μεταξύ των ειδικών και των επιστημόνων που εμπλέκονται στην ανάπτυξη του. Εκτιμάται ότι θα είναι σε θέση να φιλοξενήσει δέκα δελφίνια. Κατά την πρώτη φάση, το Καταφύγιο θα φιλοξενήσει περιορισμένο αριθμό δελφινιών. Ο ακριβής αριθμός δεν έχει ακόμη αποφασιστεί και θα εξαρτηθεί από την ακριβή στρατηγική που θα ακολουθήσει το Καταφύγιο. Το Καταφύγιο θα εξασφαλίσει ότι τα δελφίνια θα διατηρούνται υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες διαβίωσης, η οποία θα περιλαμβάνει την παροχή της κατάλληλης φροντίδας για τη βελτίωση της σωματικής και ψυχολογικής ευεξίας τους. Μετά την επιτυχημένη αποκατάστασή τους, το Καταφύγιο θα επεκταθεί στους γύρω κόλπους.

Ναι. Το αρχικό σχέδιο για το Καταφύγιο Θαλάσσιας Ζωής Αιγαίου περιλαμβάνει μόνο ένα από τα τέσσερα κομμάτια του κόλπου. Με την ισχύουσα συμφωνία για τη χρήση της γης και των υδάτων των κόλπων, επιτρέπεται στο Καταφύγιο να επεκτείνει τις δραστηριότητές του στους γειτονικούς κόλπους. Το κατά πόσον αυτοί οι πρόσθετοι κόλποι θα χρησιμοποιηθούν ως γενική επέκταση του Καταφυγίου ή ως ξεχωριστές περιφράξεις για τραυματισμένα ζώα ή ζώα διαφορετικού φύλου είναι ακόμα υπό συζήτηση. Η χρήση επιτρέπεται και είναι δυνατή, αλλά σε αυτό το σημείο παραμένει ευέλικτη με βάση τις μελλοντικές ανάγκες.

Ο κόλπος βρίσκεται βαθιά σε ένα σύστημα κόλπων στο απομακρυσμένο άκρο ενός αραιοκατοικημένου νησιού. Κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου, υπάρχει παρουσία με βάρκα, αλλά με την κατασκευή των φραγμάτων και την εγκατάσταση σημαντήρων και πινακίδων που ενημερώνουν τους τουρίστες για τη σημασία και την ιδιωτική φύση της περιοχής, η κίνηση των σκαφών δεν θα αποτελέσει ενοχλητικό παράγοντα. Αναμένεται ότι μόλις το Ιερό λειτουργεί, η περιοχή του κόλπου θα είναι απρόσιτη για τα σκάφη.

Θα εγκατασταθεί περίφραξη κράματος χαλκού θα χρησιμοποιηθεί για να δημιουργήσει ένα όριο ασφαλείας στην είσοδο του κόλπου. Μόλις εγκατασταθεί, αναμένεται να διαρκέσει περίπου είκοσι χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, θα παρακολουθείται συνεχώς για ενδείξεις οποιασδήποτε ζημίας. Επιπλέον, θα υπάρχει ένα πλωτό σύστημα αποβάθρας που θα λειτουργεί ως φράγμα μεταξύ των άγριων δελφινιών και εκείνων του Καταφυγίου.

Η περιοχή στην οποία βρίσκεται το Καταφύγιο θαλάσσιας ζωής Αιγαίου ανήκει στο δίκτυο Natura 2000 που απαγορεύει την πιθανή ανάπτυξη στην περιοχή. Η μόνη άλλη δραστηριότητα που επιτρέπεται είναι η εκτροφή ζώων. Το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος έχει δημιουργήσει μια θετική σχέση με τους αγρότες στη γειτονική γη. Ο αριθμός των ζώων στη γύρω περιοχή είναι μικρός και οι τοπικοί γεωργοί συμφώνησαν ότι οι θέσεις όπου συγκεντρώνονται τα ζώα θα παραμείνουν μακριά από τον κόλπο. Στην είσοδο της περιοχής του Καταφυγίου, υπάρχει περίφραξη με πύλη και σήμανση που απαγορεύει την είσοδο σε απόσταση 800μ από τον κόλπο. Η είσοδος χωρίς άδεια σε αυτό το χώρο είναι παράνομη και οι παραβάτες μπορούν να αντιμετωπίσουν άμεση δίωξη, βάσει νόμου κατά της κλοπής των ζώων. Όσον αφορά την πρόσβαση στην περιοχή από τη θάλασσα, μόλις εκδοθεί η πρώτη άδεια, θα εκδοθεί τοπική ρύθμιση από την τοπική λιμενική αρχή, η οποία θα ορίζει μια θαλάσσια ζώνη στην οποία δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση. Επιπλέον, οι επισκέπτες θα περιλαμβάνουν ακαδημαϊκούς ερευνητές που θα έχουν ως στόχο να συνεισφέρουν στη γνώση που θα αποκτάται από αυτό το Καταφύγιο, κυβερνητικούς αξιωματούχους και έναν περιορισμένο αριθμό μαθητών σχολείου. Προτεραιότητα θα δοθεί στα μικρά νησιωτικά σχολεία της κοντινής περιοχής ώστε να ανταποδοθεί όλη η υποστήριξη που δόθηκε στο Καταφύγιο.

Το Καταφύγιο και οι εγκαταστάσεις του θα είναι πλήρως εξοπλισμένες με όλες τις παροχές που χρειάζονται για να εξασφαλιστεί ότι τα δελφίνια λαμβάνουν την απαιτούμενη φροντίδα. Θα λειτουργήσει εξ ολοκλήρου με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μια μικρή μονάδα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (έξι φωτοβολταϊκά, μία ανεμογεννήτρια) και μία ηλεκτρική γεννήτρια καθώς και μια μικρή μονάδα παραγωγής βιοντίζελ από ανακυκλωμένα μαγειρικά έλαια θα εγκατασταθούν. Η επικοινωνία επιτυγχάνεται μέσω δορυφορικών συστημάτων τηλεφωνίας / διαδικτύου (δεδομένου ότι δεν υπήρχε κάλυψη κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή), η οποία τροφοδοτείται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το νερό θα παρέχεται όσο το δυνατόν περισσότερο από τη συλλογή του νερού της βροχής και την αφαλάτωση και θα απαιτούνται ελάχιστες εξωτερικές πηγές.

3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για αυτό το έργο έχει ανατεθεί σε ειδική συμβουλευτική εταιρεία με χρόνια εμπειρίας την πραγμάτωση μελετών περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων σε προστατευόμενες περιοχές υψηλής οικολογικής σημασίας. Οι ίδιοι έχουν αναλάβει και την διεξαγωγή άλλων συμπληρωματικών εκτιμήσεων με σκοπό την προετοιμασία των απαραίτητων εγγράφων για την έκδοση της άδειας λειτουργίας του Καταφυγίου.

Με σκοπό να εξασφαλιστεί η βέλτιστη ροή του θαλάσσιου ρεύματος τα όρια ασφαλείας που διατηρούν τα δελφίνια στην περιοχή θα έχουν αρκετά ευρείες προδιαγραφές. Ειδική αντλία με έλικα που λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια θα εγκατασταθεί στον κόλπο για να ενισχύσει το υπάρχον ρεύμα. Αυτό θα βοηθήσει στην απομάκρυνση των αποβλήτων από τον κόλπο στην άκρη του νησιού, όπου μεγαλύτερα ρεύματα θα τα διασκορπίσουν, αποτρέποντας τη συσσώρευση. Η αντλία έχει σχεδιαστεί ώστε να εξασφαλίζει ελάχιστη παραγωγή θορύβου. Επιπρόσθετα, το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος θα επιχειρήσει να αυξήσει τη βιομάζα των φυσικών θαλάσσιων σαπροφάγων (Ηolothurians) που θα επιταχύνουν την καταστροφή της οργανικής ύλης.

Το θαλάσσιο οικοσύστημα του κόλπου έχει αυξημένη βιοποικιλότητα, αποτελούμενο από λειβάδια Ποσειδωνίας όπου βρίσκουν καταφύγιο πολλοί θαλάσσιοι οργανισμοί. Περισσότερα από 30 είδη ψαρών, 30 είδη ασπόνδυλων και 1 είδος θαλάσσιας χελώνας έχουν καταγραφεί στον κόλπο μέχρι σήμερα. Προκειμένου να διατηρηθεί ένα υγιές οικοσύστημα, μόλις φτάσουν τα δελφίνια, το Καταφύγιο Άγριας Ζωής Αιγαίου θα επιχειρήσει να εμπλουτίσει τον κόλπο με επιλεγμένα ιθαγενή ψάρια, ασπόνδυλα είδη και θαλάσσια σαπροφάγα για τη διαχείριση οργανικών αποβλήτων. Έλεγχοι ποιότητας των υδάτων θα διεξάγονται συνεχώς. Πρέπει ακόμα να αξιολογηθεί κατά πόσον χρειάζεται κάποιο σύστημα βιολογικού καθαρισμού πέρα από τη φυσική ροή των ρευμάτων στο Καταφύγιο. Επιπλέον, ο κόλπος όπου βρίσκεται το Καταφύγιο είναι φυσικός οικότοπος, για του είδους δελφινιού Ρινοδέλφινο (Tursiops truncatus), όπου τα ζώα μπορούν να βρουν τις φυσικές συνθήκες και ερεθίσματα που είναι απαραίτητα για την ψυχολογική τους υγεία και την ανάκτηση της λειτουργίας ηχοεντοπισμού.

4. ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Η ομάδα του Καταφυγίου Θαλάσσιας Ζωής Αιγαίου θα εξασφαλίσει ότι τα δελφίνια θα λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά και θα βοηθήσει κάθε άτομο ανάλογα με τις διατροφικές του ανάγκες. Η διατροφή, καθώς και η διατροφική κατάσταση των ζώων, θα επανεξετάζονται τακτικά από εξειδικευμένους διατροφολόγους καθώς και από κτηνιάτρους. Ιδανικά τα δελφίνια θα μάθουν να κυνηγούν ζωντανά ψάρια, τα οποία θα προέρχονται από το τοπικό βιώσιμο ιχθυοτροφείο. Για να επιτευχθεί αυτό, θα εφαρμοστεί ειδικά διαμορφωμένο πρωτόκολλο αποκατάστασης: Αρχικά τα δελφίνια θα σιτίζονται κοντά στην επιφάνεια με νεκρά ψάρια από εξειδικευμένο προσωπικό, αναπαριστώντας τον τρόπο που έχουν συνηθίσει στην αιχμαλωσία. Στη συνέχεια θα ενθαρρυνθεί η υποβρύχια σίτιση με ζωντανά ψάρια, με σκοπό να εξαλειφθεί η επαφή με το προσωπικό. Στην επόμενη φάση τα δελφίνια θα έχουν την ευκαιρία να κυνηγούν και να τρέφονται μόνα τους ανά πάσα στιγμή. Η διαδικασία είναι σταδιακή και μπορεί να διαρκέσει αρκετά χρόνια για ορισμένα ζώα, ενώ για άλλα μπορεί ποτέ να μην ολοκληρωθεί επιτυχημένα. Η συνεχής παρακολούθηση της κατάστασης της υγείας των ζώων, θα είναι βασική προτεραιότητα του Καταφυγίου και θα επιτευχθεί με συχνούς έλεγχους βάρους και υποβρύχιες κάμερες και υδρόφωνα.

Δεν θα υπάρξει άμεση επαφή μεταξύ των άγριων ζώων που διασώθηκαν και των ιθαγενών. Το Καταφύγιο θα έχει διπλά όρια ασφαλείας, δημιουργώντας μια ελεγχόμενη ζώνη, όπου θα εμποδίζονται οι αλληλεπιδράσεις. Πιο συγκεκριμένα, θα υπάρχει ελάχιστος διαχωρισμός 10 μέτρων μεταξύ των ορίων, ώστε να αποφευχθεί η μετάδοση ασθενειών μέσω της εκπνοής (κτόξευση νερού μέσω του φυσητήρα). Η απολύμανση και η αποστείρωση του εξοπλισμού και των προσωπικών εργαλείων θα αποτρέψουν τη μετάδοση ασθενειών μεταξύ των δελφινιών που φιλοξενούνται και των εκβρασμένων ζώων που περιθάλπονται. Κάθε δελφίνι θα έχει πλήρη επιδημιολογική εξέταση πριν από την άφιξή του στα Βροθλιά και θα τοποθετηθεί στην περιοχή απομόνωσης πριν από την εισαγωγή του στο χώρο αποκατάστασης του Καταφυγίου.

Παλαιότερες μελέτες περιπτώσεων δελφινιών έδειξαν ότι άγρια δελφίνια που αιχμαλωτίστηκαν, τοποθετήθηκαν σε Δελφινάρια και παρέμειναν εκεί για λιγότερα από τέσσερα χρόνια είναι εφικτό να απελευθερωθούν. Αντιθέτως αν τα ζώα που γεννήθηκαν σε αιχμαλωσία ή παρέμειναν στο Δελφινάριο για πάνω από 4 χρόνια μπορεί να είναι αδύνατον να επιβιώσουν στο φυσικό τους περιβάλλον. Τα αρχεία, οι ικανότητες και η κοινωνική κατάσταση κάθε ατόμου θα παρακολουθούνται συνεχώς προκειμένου να αποφασιστεί ποιο είναι το καλύτερο για την ασφάλειά και την ευημερία του. Το Καταφύγιο έχει στόχο να προσφέρει φροντίδα ευ όρου ζωής στα δελφίνια που θα κριθεί αδύνατον να απελευθερωθούν.

Το Καταφύγιο θα λειτουργεί υπό αυστηρή πολιτική μη αναπαραγωγής. Ανάλογα με την κοινωνική δομή της ομάδας που φτάνει στο Καταφύγιο, ο έλεγχος αναπαραγωγής θα γίνει με τον διαχωρισμό θηλυκών και αρσενικών ή με τη χρήση αντισύλληψης σε θηλυκά.

Η έρευνα δεν είναι ο σκοπός του Καταφυγίου. Ωστόσο, ορισμένα δεδομένα και πληροφορίες μπορούν να συλλεχθούν και να μελετηθούν χωρίς άμεση επαφή με τα ζώα, όπως αλλαγές συμπεριφοράς και προσαρμογή των ζώων στο νέο περιβάλλον. Τα κτηνιατρικά αρχεία, οι κάμερες, τα υδρόφωνα και τα παρατηρητήρια θα χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή των δεδομένων.

Θα καταβληθούν προσπάθειες για την ελαχιστοποίηση της ανθρώπινης επαφής, η οποία θα περιορίζεται μόνο στους απαραίτητους υγειονομικούς ελέγχους. Ωστόσο, ανάλογα με τις ανάγκες των ατόμων, μπορεί να απαιτηθεί περισσότερη επαφή μεταξύ των δελφινιών και του προσωπικού για τα άτομα που τρέφονται με το χέρι ή είναι υπό χρόνια θεραπεία. Τα δελφίνια θα ακολουθήσουν μια σταδιακή διαδικασία αποστασιοποίησης από ανθρώπους.

Τα δελφίνια θα μεταφερθούν στο Καταφύγιο αεροπορικώς, οδικώς ή ακτοπλοϊκώς, ανάλογα με τον τόπο προέλευσης τους. Κανένα ζώο δεν θα μεταφερθεί εάν καθοριστεί από τους εξειδικευμένους κτηνιάτρους ότι δεν θα είναι ασφαλές για την υγεία του. Για τη μεταφορά θα χρησιμοποιηθούν ειδικά σχεδιασμένα φορεία με ενσωματωμένη δεξαμενή νερού και ειδική επένδυση η οποία θα μπορεί να υποστηρίξει το βάρος του δελφινιού. Το δελφίνι θα ψεκάζεται συνεχώς για να επιτρέπεται η θερμορύθμιση. Οι κτηνίατροι και οι υπεύθυνοι μεταφοράς των δελφινιών θα παρακολουθούν τα δελφίνια κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, εξασφαλίζοντας την παροχή πρώτων βοηθειών όταν είναι απαραίτητο. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το στρες θα πραγματοποιηθούν προσομοιώσεις μεταφοράς πριν από την πραγματική μεταφορά των δελφινιών στο Καταφύγιο.

Στο Καταφύγιο θα υπάρχει κτηνιατρική κλινική με όλες τις εγκαταστάσεις και εξοπλισμό που απαιτούνται για την παρακολούθηση της υγείας, την παροχή πρώτων βοηθειών και τη φροντίδα των δελφινιών και άλλων ειδών, συμπεριλαμβανομένης της υπερηχογραφίας, της αιματολογικής ανάλυσης και της καραντίνας. Θα υπάρχει μια ομάδα προσωπικού πλήρους απασχόλησης που θα ζει στην περιοχή, η οποία θα περιλαμβάνει εξειδικευμένους κτηνιάτρους θαλάσσιων θηλαστικών. Θα παρέχεται όλη η ιατρική περίθαλψη πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την αποκατάσταση, καθώς και η συνεχής παρακολούθηση της κατάστασης της υγείας των ζώων.

Το προσωπικό θα παρακολουθεί συνεχώς τη φυσική κατάσταση και τη συμπεριφορά των ζώων, προσαρμόζοντας, όταν είναι απαραίτητο, τα μέτρα υγείας και ευημερίας και την αναφορά τυχόν μη αναμενόμενων αλλαγών. Οι περιβαλλοντικές συνθήκες θα διατηρηθούν όσο το δυνατόν περισσότερο σταθερές ώστε να προστατευθεί η υγεία και η ευημερία των ζώων μειώνοντας τον κίνδυνο στρες και τραυματισμού. Όλες οι εργασίες θα είναι σύμφωνες με τη διεθνή νομοθεσία για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια και τους κώδικες ορθής πρακτικής για τα προστατευόμενα είδη.

Εάν υπάρχει μια κατάσταση στην οποία τίθεται σε κίνδυνο η ακεραιότητα της ασφάλειας των δελφινιών, όπως στην περίπτωση διαρροής επικίνδυνων υλικών, τα δελφίνια μπορούν να εξαχθούν από τον κόλπο και να διατηρηθούν στη στεριά στις πισίνες καραντίνας. Σε περίπτωση σεισμού ή άλλου συμβάντος όπου επηρεάζονται οι εγκαταστάσεις στην ακτή, θα ακολουθηθεί πρωτόκολλο διαχείρισης έκτακτης ανάγκης, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει τη μεταφορά των ζώων σε άλλο έγκλειστο χώρο.

Όχι. Παρόλο που συνήθως υπάρχουν Όρκα (Orcinus orca) στα Στενά του Γιβραλτάρ, θεωρούνται περιστασιακά είδη στη Μεσόγειο Θάλασσα. Τα φυσικά χαρακτηριστικά του κόλπου των Λειψών (βάθος, θερμοκρασία, παρουσία θηραμάτων κλπ.) καθιστούν το περιβάλλον ακατάλληλο γι 'αυτές.

Για να αποφευχθεί η μετάδοση ασθενειών, άλλα είδη όπως οι φώκιες (Monachus monachus) και οι θαλάσσιες χελώνες δεν θα επιτρέπονται στον ίδιο χώρο με δελφίνια που προέρχονται από δελφινάρια. Εν τούτοις, το Θαλάσσιο Θαλάσσιο Πάρκο Αιγαίου θα λειτουργεί ως κέντρο αποκατάστασης θαλάσσιων θηλαστικών, θαλάσσιων χελωνών και πτηνών και θα τους παρέχει βοήθεια σε ξεχωριστούς χώρους, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα για να εξασφαλίσει ένα ασφαλές περιβάλλον για όλα τα ζώα.

Μια ομάδα διάσωσης θα δημιουργηθεί για να ανταποκριθεί και να διασώσει τα εκβρασμένα ζώα. Το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Διατήρησης Αρχιπέλαγος στηρίζεται στη βοήθεια εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων για την ανταπόκριση στους εκβρασμούς. Όλα τα θαλάσσια είδη που χρειάζονται πρώτες βοήθειες ή αποκατάσταση θα υποβληθούν σε ιατρική εξέταση και θα λάβουν κτηνιατρική αγωγή ανάλογα με τις ανάγκες. Εάν απαιτείται μόνιμη φροντίδα, το ζώο θα παραμείνει στο Καταφύγιο σε καθορισμένο μακροπρόθεσμο όρμο καταφυγής, ο οποίος θα είναι ξεχωριστός από αυτόν που κατοικούν τα δελφίνια.

Προς το παρόν, δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο Θάλασσα που να μπορούν να προσφέρουν ιατρική περίθαλψη σε τραυματισμένα θαλάσσια είδη, εκτός από μερικές εγκαταστάσεις στη στεριά. Δεδομένου ότι η περιοχή φιλοξενεί πολλούς πληθυσμούς θαλάσσιων ειδών, οι εκβρασμοί είναι αναπόφευκτοι, παρουσιάζοντας μία πραγματική ανάγκη για μια κτηνιατρική εγκατάσταση για τη θεραπεία και αποκατάσταση φωκιών, χελωνών και δελφινιών όταν αυτό είναι δυνατό. Δεδομένου ότι το Καταφύγιο θα βρίσκεται σε φυσικό κόλπο, θα μειώσει το στρες που σχετίζεται με τη διαδικασία θεραπείας και αποκατάστασης αυξάνοντας έτσι την πιθανότητα μίας επιτυχημένης απελευθέρωσης.

5. ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΩ;

Βρισκόμαστε σε κρίσιμο στάδιο πλησίον της ολοκλήρωσης και τα δελφίνια περιμένουν επειγόντως την μετακίνηση τους στο Καταφύγιο. Η υποστήριξή σας είναι απαραίτητη προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες υποδομές, καθώς και ασφαλή κεφάλαια για τη βιώσιμη λειτουργία του έργου κατά τις επόμενες δεκαετίες. Η δωρεά σας χρειάζεται επειγόντως για τη χρηματοδότηση αντικειμένων όπως ένας εξειδικευμένος φράχτης ασφαλείας στην είσοδο του κόλπου του Καταφυγίου, κυβερνητικές άδειες και όλα τα έξοδα που συνδέονται με ένα τέτοιο πολυαναμενόμενο έργο.

Απαιτούμενα κεφάλαια εκκίνησης: 600.000 δολάρια και ετήσιος προϋπολογισμός λειτουργίας: 300.000 δολάρια.

Υπάρχουν διάφορες πλατφόρμες συλλογής χρημάτων όπου μπορείτε να συνεισφέρετε

https://www.gofundme.com/greek-sanctuary-for-dolphins

www.justgiving.com/campaigns/charity/orca-rescues/aegeansanctuary

 

TOP