Ξεκίνησε στο νησιωτικό σύμπλεγμα των Φούρνων Κορσεών η λειτουργία πρότυπου Κέντρου Αλιευτικής Έρευνας του Αρχιπελάγους με τη συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης και του τοπικού αλιευτικού συλλόγου. Από τις αρχές Απριλίου, πολυεθνική ερευνητική ομάδα του Ινστιτούτου έχει εγκατασταθεί στο νησί και προχωράει στην κατάρτιση Σχεδίου Προσαρμογής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων με στόχο να περιοριστεί η εντατική αλιεία, κυρίως από τις μηχανότρατες στην περιοχή, να υπάρξει παύση της παράνομης και καταστροφικής αλιείας, και να προωθηθεί η αειφόρος αλιεία με τη δημιουργία της πρώτης συν-διαχειριζόμενης αλιευτικής ζώνης στην Ελλάδα.

Το σχέδιο διαχείρισης για την ανάκαμψη της αλιείας στους Φούρνους Κορσεών, αποτελεί μία πιλοτική, αυτοχρηματοδοτούμενη δράση, που υλοποιεί εθελοντικά το ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ, η οποία στεγάζεται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους που έχουν παραχωρηθεί από τον Δήμο Φούρνων Κορσεών (περιλαμβάνονται γραφεία και χώροι διαμονής & σίτισης). Στόχος της προσπάθειας είναι να ανοίξει ο δρόμος για την υλοποίηση παρόμοιων σχεδίων διαχείρισης και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας και της ΒΑ Μεσογείου, προτού υπάρξει περαιτέρω υποβάθμιση των ιχθυαποθεμάτων.

Το έργο του Κέντρου Αλιευτικής Έρευνας:

Οι πρώτοι επτά επιστήμονες έχουν ήδη εγκατασταθεί στους Φούρνους. Η διεθνής ερευνητική ομάδα του Αρχιπελάγους καταγράφει καθημερινά, ακολουθώντας το δύσκολο ωράριο των αλιέων, την αλιευτική δραστηριότητα (καταμέτρηση ποσότητας, μεγέθους και είδους αλιευμάτων) και συλλέγει δεδομένα αναφορικά με τον τύπο και τον αριθμό των αλιευτικών εργαλείων, τις περιοχές αλίευσης και τον συνολικό χρόνο που αφιερώνεται κατά την αλιευτική διαδικασία.

Εκτός από τη συγκέντρωση των παραπάνω στοιχείων, το Κέντρο Αλιευτικής Έρευνας έχει εγκαταστήσει σε επιλεγμένα σημεία σταθμούς παρακολούθησης θαλάσσιων λιβαδιών Ποσειδωνίας, για τη μελέτη της οικολογικής κατάστασης του ενδιαιτήματος και την επίδραση του φύκους «εισβολέα» Caulerpa racemosa. Επίσης, ερευνητές του Αρχιπελάγους υλοποιούν σε καθημερινή βάση βιολογική χαρτογράφηση με υποβρύχια κατάδυση και συλλέγουν επιπλέον στοιχεία για τη βιοποικιλότητα που απαντάται στην παράκτια ζώνη.

Παράλληλα με το Σχέδιο Προσαρμογής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων το ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ προγραμματίζει στους αμέσως επόμενους μήνες:

  • τη χαρτογράφηση της τραγάνας στο νησιωτικό σύμπλεγμα των Φούρνων Κορσεών σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Δράσης για τις Προστατευόμενες Περιοχές (RAC/SPA) του Περιβαλλοντικού Προγράμματος του ΟΗΕ
  • την καταγραφή θαλάσσιων θηλαστικών και την τοποθέτηση/προσαρμογή τεχνολογίας παρακολούθησης της μεσογειακής φώκιας Monachus monachus σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Δράσης για τις Προστατευόμενες Περιοχές (RAC/SPA) του Περιβαλλοντικού Προγράμματος του ΟΗΕ
  • την πλήρη χαρτογράφηση των λιβαδιών Ποσειδωνίας με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων (βαθύβιες κάμερες, σόναρ πλευρικής σάρωσης).

Για όλες τις παραπάνω δραστηριότητες αναμένεται να επισκεφθούν και να φιλοξενηθούν στο νησί επιστήμονες και πλήθος ερευνητών από όλον τον κόσμο, γεγονός που αναμένεται να τονώσει σημαντικά την τοπική οικονομία και να προβάλει διεθνώς τη μοναδικότητα του νησιωτικού συμπλέγματος των Φούρνων Κορσεών.

Πριν από μια δεκαετία η περιοχή συνέθετε ένα από τα πλουσιότερα αλιευτικά πεδία. Ωστόσο η διαρκώς αυξανόμενη, καταστροφική και παράνομη αλιεία από εργαλεία που φτάνουν από κάθε γωνιά της Ελλάδας, έθεσε την αλιευτική παραγωγή σε ιστορικό χαμηλό και την τοπική κοινωνία στα όρια της επιβίωσης. Η δημιουργία της συν-διαχειριζόμενης αλιευτικής ζώνης συνιστά προϋπόθεση για να μπορέσουν να ανακάμψουν τα ιδιαίτερα υποβαθμισμένα ιχθυαποθέματα των Φούρνων και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της αλιείας στην περιοχή για τις επόμενες γενιές. Πλέον, οι συνθήκες είναι πιο ώριμες από ποτέ για να αναστραφεί η εικόνα της καταστροφής και της υπεραλίευσης. Εγγύηση για την επιτυχία του εγχειρήματος αποτελεί η απόλυτη συνεργασία των αλιέων και η στήριξη του δήμου Φούρνων Κορσεών.