Στα μέσα του Νοέμβρη, στην Μασσαλία της Γαλλίας, έλαβε χώρα το 40ο επιστημονικό συνέδριο CIESM, κατά το οποίο το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει σημαντικά αποτελέσματα του ερευνητικού του έργου στο Αιγαίο.

Το CIESM (Commission Internationale pour l’Exploration Scientifique de la Méditerranée – Διεθνής Επιτροπή για την Επιστημονική Διερεύνηση της Μεσογείου) δημιουργήθηκε το 1910 και αποτελεί ένα δίκτυο που ασχολείται αποκλειστικά με την θαλάσσια έρευνα στη Μεσόγειο και τη Μαύρη θάλασσα. Στο συνέδριο αυτό, περισσότεροι από 5000 επιστήμονες από τους κύριους ερευνητικούς φορείς απ΄όλη την Μεσόγειο, συναντήθηκαν για 5 ημέρες στη Μασσαλία οπού μέσω ομάδων εργασίας και επιμέρους ειδικών συνεδρίων παρουσίασαν το πιο πρόσφατο ερευνητικό έργο τους, ανταλλάσσοντας πολύτιμη εμπειρία και γνώση.

Η πενταμελής ομάδα επιστημόνων του Ινστιτούτου «Αρχιπέλαγος», με επικεφαλής την Αναστασία Μήλιου, παρουσίασε 7 επιστημονικές ανακοινώσεις, που είναι αποτέλεσμα της πολυεπίπεδης έρευνας και δράσης προστασίας που υλοποιεί στο Αιγαίο. Οι ανακοινώσεις αυτές καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεματολογίας όπως: η αλιευτική παραγωγή και διαχείριση στο ανατολικό Αιγαίο, οι συγκεντρώσεις μικροσκοπικών ινών πλαστικού στις ελληνικές θάλασσες, η φωτοταυτοποίηση δελφινιών, καθώς και η ανησυχητική ανάπτυξη εισβολικών ειδών (όπως το φύκος Caulerpa racemosa) και του τρόπου που επηρεάζουν τα λιβάδια της Ποσειδωνίας.

Το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος ήταν ένας από τους ελάχιστους μη-κυβερνητικούς, μη-κερδοσκοπικούς ερευνητικούς οργανισμούς που έλαβε μέρος στη σημαντική αυτή διοργάνωση, η οποία αποτέλεσε μία εξαιρετική ευκαιρία να αναδειχθεί το αξιόλογο επιστημονικό του έργο και οι προσπάθειες που υλοποιεί για την προστασία των ελληνικών θαλασσών. Επίσης αποτέλεσε εφαλτήριο νέων επιστημονικών συνεργασιών και δράσεων που φυσικά στοχεύουν στην αποτελεσματικότερη προστασία των ευαίσθητων αλλά και πολύ σημαντικών οικοσυστημάτων των θαλασσών μας.

Τέτοιου τύπου διοργανώσεις αποτελούν πεδίο για την ανάδειξη του σπάνιου φυσικού πλούτου του Αιγαίου και την ανάγκη προστασίας του στο χάρτη της παγκόσμιας επιστημονικής έρευνας, όπως επίσης και για τη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων των ερευνών μας, σε δράσεις ανάπτυξης και αξιοποίησης του σημαντικότερου συγκριτικού πλεονεκτήματος της χώρας μας, δηλαδή του φυσικού περιβάλλοντός μας, και ιδίως της μοναδικής φύσης των θαλασσών μας.