Στο Microplastics Workshop 2022 που πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών πριν από λίγες ημέρες, η υποψήφια διδάκτωρ Hayley Mcilwraith παρουσίασε μία από τις πιο πρόσφατες έρευνες μας για τη μικροπλαστική ρύπανση – μία συνεργασία του Plymouth Marine Lab, του Πανεπιστημίου East Anglia και του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος.

Η έρευνα της μικροπλαστικής ρύπανσης αποτελεί τομέα προτεραιότητας για το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος από το 2009. Τον τελευταίο χρόνο επικεντρωνόμαστε και σε ένα νέο τομέα αυτής της έρευνας εξετάζοντας πως οι διαφορετικοί τύποι παράκτιας βλάστησης και η δομική τους πολυπλοκότητα επηρεάζουν τη συσσώρευση μικροπλαστικών στα θαλάσσια λιβάδια και τους παράκτιους υγροτόπους.

Microplastics Workshop 2022

Συγκεκριμένα, μέσα από πειράματα τόσο στο εργαστήριο όσο και στο πεδίο, η τρέχουσα έρευνα επικεντρώνεται σε περιοχές με θαλάσσια βλάστηση και σε αλυκές μελετώντας πως τα μικροπλαστικά διαφόρων σχημάτων, μεγέθους και πυκνοτητας αλληλεπιδρουν με αυτά τα συστήματα και αν ακολουθούν μια συγκεκριμένη διαδρομή προς τα φυσικά ιζήματα.

Κατανοώντας πώς τα μικροπλαστικά συσσωρεύονται στην παράκτια βλάστηση θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας ώστε να αναπτύξουμε λύσεις βασισμένες στην αξιοποίηση φυσικών διεργασιών για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος από τους μικροπλαστικούς ρύπους.