Το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, συντονιστής φορέας του Δικτύου OCEAN2012 για την Ελλάδα και την Κύπρο, συμμετείχε στο συνέδριο THALATTA 2012, “Βιώσιμη θαλάσσια οικονομία στις νησιωτικές περιοχές”, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 22 – 23 Σεπτεμβρίου στη Σαντορίνη.Η Αναστασία Μήλιου, Συντονίστρια Έρευνας & Δράσεων Προστασίας του Ινστιτούτου Αρχιπέλαγος, μίλησε για την καταστροφική αλιεία στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Η παρουσίασή της βασίστηκε σε αποτελέσματα της έρευνας που εδώ και πάνω από μια δεκαετία διεξάγουν οι ερευνητικές ομάδες του Ινστιτούτου Αρχιπέλαγος σε καθημερινή βάση και κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου, ακόμη και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες, σε διάφορες περιοχές των ελληνικών θαλασσών. Μίλησε επίσης για τη δράση του Δικτύου Ocean2012 με στόχο μια πραγματικά βιώσιμη μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής.

Η παρουσίασή της επικεντρώθηκε, επίσης, στην εκτίμηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων ενός πιθανού θαλάσσιου ατυχήματος και περιλάμβανε την ανάλυση εκτίμησης ρίσκου θαλάσσιου ατυχήματος στο Αιγαίο. Πρόκειται για έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών με στόχο την ανάδειξη αυτού του τεράστιου κινδύνου μη-αναστρέψιμης καταστροφής των θαλασσών μας.

Στο συνέδριο συμμετείχαν, επίσης, η Επίτροπος Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας της Ε.Ε., Μαρία Δαμανάκη, και συνεργάτες της, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθανάσιος Τσαυτάρης, αρμόδιος για θέματα αλιείας, καθώς και από πολλοί άλλοι εκπρόσωποι εθνικών και τοπικών αρχών των νησιών του Αιγαίου και ΜΚΟ που ασχολούνται με θέματα αλιείας.

Για περισσότερες φωτογραφίες πατήστε εδώ.