Στο 6ο Διαμεσογειακό Συνέδριο για τις Θαλάσσιες Χελώνες που ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2018 στο Porec της Κροατίας παρουσιάστηκαν σημαντικές δράσεις για την προστασία αυτών των χαρισματικών ζώων. Το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος παρουσίασε στοιχεία για σημαντικές περιοχές φωλεοποίησης και διατροφής της Καρέτα και της Πράσινης Χελώνας στα νησιά του Αιγαίου, τονίζοντας την ανάγκη προστασίας αυτών των σημαντικών θαλάσσιων οικοτόπων.

Η ομάδα εργασίας με θέμα «Επιπτώσεις των Επιπλεόντων Απορριμμάτων στις Θαλάσσιες Χελώνες: Ανάπτυξη Διαμεσογειακών Συνεργειών για την Παρακολούθηση των Εμπλοκών» που συντόνισε Dr. Guido Pietroluongo, ο Υπεύθυνος Έρευνας Θαλάσσιων Θηλαστικών και Χελωνών, είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή ειδικών επιστημόνων. Τονίστηκε η ανάγκη καθορισμού κοινών πρωτοκόλλων και λύσεων αποτελεσματικής διαχείρισης, ενώ κατέληξε σε μία παραγωγική συζήτηση με στόχο να μεταφερθεί η εστίαση των επιστημόνων από τη συλλογή δεδομένων, στους τρόπους με τους οποίους η έρευνα μπορεί να φέρει πραγματικό αποτέλεσμα για την επίλυση των προβλημάτων που θέτουν σε κίνδυνο την επιβίωση των θαλάσσιων χελωνών, αλλά και γενικότερα της ζωής στις θάλασσές μας