Το Αρχιπέλαγος παραβρέθηκε στο 39ο συνέδριο της Διεθνής Επιτροπής για την Επιστημονική Εξερεύνηση της Μεσογείου (CIESM), για την παρουσίαση της μελέτης «Παραγωγή και σύνθεση των αλιευμάτων της παράκτιας αλιείας, στο ανατολικό Αιγαίο».

Η συμμετοχή του Αρχιπελάγους σε συνέδρια, όπως αυτό της Διεθνής Επιτροπής για την Επιστημονική Εξερεύνηση της Μεσογείου, είναι πολύ σημαντική καθώς δίνει την ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών γύρω από τα θαλάσσια οικοσυστήματα της περιοχής και για λήψη πρωτοβουλιών στην κατεύθυνση της αειφόρου διαχείρισης των θαλασσών της Μεσογείου

Μέσω της μελέτης αυτής, που επιμελήθηκε η θαλάσσια ερευνητική ομάδα του Αρχιπελάγους και παρουσίασαν οι: Αναστασία Μήλιου (Υδροβιολόγος, Συντονίστρια Δράσεων Προστασίας και Μόνικα Δημητρίου (Βιολόγος, Συντονίστρια Θαλάσσιας Ερευνητικής Ομάδας) παρουσιάστηκε στον επιστημονικό κύκλο η κατάστασης της αλιείας στις ελληνικές θάλασσες και των υφιστάμενων προβλημάτων (παράνομη και καταστροφική αλιεία) καθώς και η επιτακτική ανάγκη για την εφαρμογή μέτρων διαχείρισης και προστασίας.

Το συνέδριο της CIESM πραγματοποιήθηκε στο νησί Lido της Βενετίας

Το συγκεκριμένο συνέδριο που συνιστά τη μεγαλύτερη συνάντηση θαλάσσιων επιστημόνων της Μεσογείου αποτέλεσε μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων γύρω από θέματα που άπτονται του θαλασσίου περιβάλλοντος της Μεσογείου, ενώ εξετάστηκε το ενδεχόμενο συνεργασίας μεταξύ του Αρχιπελάγους – επιστημονικών φορέων και θαλάσσιων ερευνητικών κέντρων του ευρωπαϊκού νότου.