Στο επιστημονικό φόρουμ που διοργάνωσε η Διεθνής Επιτροπή για την Επιστημονική Εξερεύνηση της Μεσογείου (CIESM) στο Σότσι της Ρωσίας συμμετείχε το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας, Αρχιπέλαγος, το οποίο είναι μέλος της CIESM.Στόχος του διεθνούς φόρουμ, το οποίο πραγματοποιήθηκε με θέμα «Η πρόοδος και τα κενά στην ωκεανογραφία της Μαύρης Θάλασσας και της Μεσογείου», ήταν η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των θαλάσσιων επιστημόνων από τις μεσογειακές χώρες και τη Ρωσία.

Το Αρχιπέλαγος εκπροσωπήθηκε στο συνέδριο από τη διευθύντρια έρευνας του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας, Αναστασία Μήλιου, η οποία είναι, ταυτόχρονα, υπεύθυνη δράσης του δράσης PartnerSHIPS της CIESM για τη περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Η εν λόγω δράση στοχεύει στη συλλογή ωκεανογραφικών στοιχείων και άλλων δεδομένων που θα συμβάλλουν στη θαλάσσια προστασία από τους πολυάριθμους στόλους των εμπορικών και των επιβατικών πλοίων.

Στο πλαίσιο του φόρουμ, στο οποίο συμμετείχαν 55 διακεκριμένοι επιστήμονες και ερευνητές από χώρες της Μεσογείου και 88 από τη Ρωσία, πραγματοποιήθηκαν σημαντικές επιστημονικές παρουσιάσεις και συζητήσεις σχετικά με τους πραγματικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν πλέον τα φυσικά οικοσυστήματα της Μαύρης Θάλασσας και της Μεσογείου.Aπό τις επιστημονικές ομιλίες των συμμετεχόντων, διαπιστώθηκε πως παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί στον τομέα της έρευνας και της μελέτης της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας, παραμένουν σημαντικά κενά, κυρίως, στον τομέα της προστασίας της ξεχωριστής βιοποικιλότητας αυτών των θαλασσών.

Για το σκοπό αυτό συμφωνήθηκε ο καλύτερος και πιο εντατικός συντονισμός μεταξύ των περιβαλλοντικών φορέων και των εμπλεκόμενων επιστημόνων με στόχο την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των κοινών κινδύνων που απειλούν τη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο. Προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλλει καθοριστικά και η ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών μεταξύ των θαλάσσιων επιστημόνων από τις μεσογειακές χώρες και τη Ρωσία, καθώς πρόκειται για δύο θαλάσσιες περιοχές με πολλαπλές αλληλεπιδράσεις.

Με το πέρασμα του χρόνου, επαναλαμβάνεται ολοένα και πιο συχνά η παραδεκτή πεποίθηση ότι οι θάλασσές μας δεν μας δίνουν άλλα περιθώρια. Είναι, πλέον, επιτακτική ανάγκη η θαλάσσια έρευνα να παράγει απτά αποτελέσματα που θα καταλήγουν σε συγκεκριμένες δράσεις και στην ουσιαστική προστασία των θαλασσών μας.