Ολοκληρώνεται σήμερα στο Παρίσι η τετραήμερη συνάντηση εργασίας 21 ειδικών επιστημόνων από 13 μεσογειακές χώρες, στο πλαίσιο της Διεθνούς Επιτροπής για την Επιστημονική Εξερεύνηση της Μεσογείου (CIESM).

Θέμα της συνάντησης εργασίας είναι οι “Άμεσες Αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στα θαλάσσια είδη και τις ανθρώπινες δραστηριότητες” και στόχος είναι η σύνθεση των γνώσεων και αντιλήψεων των επιστημόνων για τα θέματα αυτά, με αυτές από τις ομάδες ενδιαφερομένων (αλιείς, αρχές κλπ).

Κοινή πεποίθηση όλων είναι ότι καθώς η Μεσόγειος θάλασσα αντιμετωπίζει ραγδαίες αλλαγές τόσο από την ανθρώπινη δραστηριότητα (υπεραλίευση, ρύπανση), όσο και από την κλιματική αλλαγή και την εξάπλωση των εισβολικών ειδών, είναι απαραίτητο να αναπτύσσονται κοινές και αποτελεσματικές πρωτοβουλίες και δράσεις ανάμεσα στους επιστήμονες, τους αλιείς, τις αρχές και άλλους ενδιαφερόμενους, έτσι ώστε να υπάρξει αειφόρος διαχείριση των θαλάσσιων πόρων, αλλά και προσαρμογή στις νέες συνθήκες που σταδιακά θα διαμορφώνονται στις θάλασσες μας.

Το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος εκπροσωπείται στη συνάντηση από την Αναστασία Μήλιου, η οποία συμμετέχει με κύριο αντικείμενο τις αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στα θαλάσσια θηλαστικά και την (παράκτια και μέση) αλιεία, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους καταγράφεται η αλλαγή αυτών των αλληλεπιδράσεων κατά τη διάρκεια των τελευταίων 20 ετών παράλληλα με τις επιπτώσεις της ολοένα και αυξανόμενης υπεραλίευσης.