Αυτές τις ημέρες οι ερευνητές του Ινστιτούτου Αρχιπέλαγος, σε συνεργασία με επιστήμονες του διεθνή εκπαιδευτικού οργανισμού Operation Wallacea διδάσκουν ένα field course –δηλ. ένα υποχρεωτικό μάθημα περιβαλλοντικής έρευνας πεδίου για τους τελειόφοιτους Βιολογίας του Πανεπιστημίου του Royal Holloway του Λονδίνου. Το μάθημα αυτό σχεδιάστηκε και προετοιμάστηκε τα προηγούμενα 2 χρόνια από τους καθηγητές του πανεπιστημίου Royal Holloway σε συνεργασία με τους ερευνητές του Αρχιπελάγους. Έχει ως στόχο να προσφέρει στους φοιτητές πρακτική εμπειρία στα πεδία της έρευνας και της περιβαλλοντικής προστασίας μέσα από τη δράση του Αρχιπελάγους.

12

Η εκπαίδευση επικεντρώνεται σε ποικίλους τομείς όπως:

– Η εργαστηριακή έρευνα για τη μελέτη του διασκορπισμού μικροπλαστικών ινών στα θαλάσσια οικοσυστήματα,

– Η έρευνα πεδίου στα χερσαία οικοσυστήματα για την καταγραφή των ειδών της χερσαίας πανίδας όπως οι χαμαιλέοντες, τα τσακάλια, τα πουλιά, αλλά και τα έντομα της περιοχής

– Η έρευνα πεδίου στα θαλάσσια οικοσυστήματα, όπως στη χαρτογράφηση των παράκτιων οικοτόπων και των προστατευόμενων λιβαδιών Ποσειδωνίας.

13

Αυτό το field course είναι ένα από μία σειρά προγραμμάτων σπουδών που θα παρακολουθήσουν φέτος περισσότεροι από 350 φοιτητές και μαθητές από 22 χώρες – οι οποίοι επισκέπτονται το Αιγαίο και τις ερευνητικές βάσεις του Αρχιπελάγους, αποκλειστικά για αυτό το σκοπό. Αυτά τα προγράμματα σπουδών γίνονται ετησίως από τα συγκεκριμένα σχολεία και πανεπιστήμια, και θα αποτελέσουν μέρος της υποχρεωτικής τους εκπαίδευσης, με απαραίτητη τη φυσική παρουσία των φοιτητών στο Αιγαίο.