Το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος» πρόσφατα ξεκίνησε συνεργασία με το διεθνές αεροδρόμιο της Σάμου, για την προστασία του αεροδρομίου από άγρια ζώα που τυχόν εισέλθουν στην περιοχή από τους γειτονικούς υδροβιότοπους.

Το αεροδρόμιο της Σάμου, με πολλές δεκάδες διεθνείς πτήσεις κάθε εβδομάδα, κατασκευάστηκε πριν από πολλά χρόνια δίπλα σε έναν υδροβιοτόπο. Παρόλο που έχει κατασκευαστεί και είναι περιφραγμένο τηρώντας όλες τις απαραίτητες διεθνείς προδιαγραφές είναι δύσκολο να αποτραπεί πλήρως η είσοδος άγριων ζώων μέσα από τον υδροβιότοπο. Η μεγαλύτερη ανησυχία του προσωπικού ασφαλείας του αεροδρομίου, είναι η πιθανή είσοδος των τσακαλιών.

32

Με στόχο την ανάπτυξη πρακτικών που θα επιλύσουν μακροπρόθεσμα αυτό το πρόβλημα, ερευνητές του Αρχιπελάγους προσφέρουν αφιλοκερδή εργασία, τόσο με επιτόπιες παρατηρήσεις, όσο και με τη χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού, στηρίζοντας τη Διεύθυνση του Αερολιμένα Σάμου, έπειτα από σχετική άδεια της Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Πρέπει να τονίσουμε ότι το Αεροδρόμιο της Σάμου είναι ένα ιδιαίτερα ασφαλές αεροδρόμιο, παρόλο που βρίσκεται σε μία δύσκολη περιοχή, όσον αφορά στην παρουσία των άγριων ζώων και πουλιών.