Τη Σάμο και το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας, Αρχιπέλαγος επισκέφθηκε τις προηγούμενες ημέρες, αντιπροσωπεία ακαδημαϊκών, με επικεφαλής τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Cukurova, που εδρεύει στα Άδανα της Τουρκίας. Το Πανεπιστήμιο Cukurova αποτελεί ένα από το μεγαλύτερα, από τα 180 και πλέον πανεπιστημιακά ιδρύματα της Τουρκίας με περισσότερους από 43.000 φοιτητές, ενώ θεωρείται ένα από τα πλέον δραστήρια στο τομέα της γεωπονίας και της γεωργικής εκπαίδευσης παγκοσμίως.

Το Αρχιπέλαγος είχε ξεκινήσει τη συνεργασία με το γνωστό Πανεπιστήμιο της γειτονικής χώρας πριν από δέκα χρόνια. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήσαμε, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, μία σειρά από συναντήσεις εργασίας με τον πρύτανη, Prof. Dr. Mustafa Kibar, τον επικεφαλής του τμήματος διεθνών υποθέσεων, Harun Arikan και τον Prof. Dr. Halil Çakan, καθηγητή του τμήματος βιολογίας του Πανεπιστημίου. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, είχαμε την ευκαιρία να πραγματοποιήσουμε και επισκέψεις σε οικοσυστήματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και υψηλής βιοποικιλότητας της Σάμου.

Ταυτόχρονα, αποφασίσαμε από κοινού να επεκτείνουμε τη συνεργασία μας στον τομέα της γεωργικής έρευνας και της διατήρησης των φυσικών οικοσυστημάτων. Πιο συγκεκριμένα, συμφωνήσαμε στην υλοποίηση μίας σημαντικής δράσης ανταλλαγής τεχνογνωσίας, εμπειρίας και επιστημονικών δεδομένων, στον τομέα της έρευνας και της προστασίας του τοπικού φυτογενετικού υλικού. Στόχος μας αποτελεί η μελέτη και καταγραφή των ιδιαίτερων συγκριτικών χαρακτηριστικών των τοπικών ποικιλιών καλλιεργήσιμων φυτών, σε διαφορετικές συνθήκες καλλιέργειας, στα νησιά του Αιγαίου και τα τουρκικά παράλια.

Παράλληλα, στοχεύουμε στην προστασία και τη διαφύλαξη αυτών των τοπικών ποικιλιών από τους διαρκείς κινδύνους που αντιμετωπίζουν. Για το λόγο αυτό, στην Τράπεζα Σπόρων Αιγαίου, Κιβωτός, του Αρχιπελάγους, φυλάσσονται περισσότερες από 1000 ταξινομημένες ποικιλίες σπόρων από καλλιεργήσιμα φυτά, οι οποίες συνεχώς εμπλουτίζονται.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Τουρκία, όπως και η Ελλάδα άλλωστε, κατά τα προηγούμενα χρόνια, δέχθηκαν μία αφαίμαξη του φυτογενετικού τους υλικού, μέσα από στοχευμένες πρακτικές από πολυεθνικές εταιρείες σπόρων, οι οποίες προσπαθούν να ελέγξουν τις διατροφικές μας πηγές με ιδιαίτερα αποτελεσματικό τρόπο.

Δεδομένου, λοιπόν, ότι οι δύο γειτονικές χώρες παρουσιάζουν αρκετά κοινά σημεία στη μορφολογία της βιοποικιλότητας των οικοσυστημάτων τους, αλλά και στις απειλές που αυτά αντιμετωπίζουν, αναμφίβολα, είναι απαραίτητος ο συστηματικός συντονισμός μεταξύ των περιβαλλοντικών φορέων και των επιστημόνων τους, σε δράσεις έρευνας αλλά και προστασίας. Ως εκ τούτου, στο Αρχιπέλαγος αναζητούμε διαρκώς νέα πεδία συνεργασίας, ενώ σχεδιάζουμε και υλοποιούμε κοινές δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και προστασίας.

Για το σκοπό αυτό, έχουν ήδη δρομολογηθεί για το επόμενο έτος δράσεις εκπαίδευσης ομάδων φοιτητών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών), του Πανεπιστημίου Cukurova της Τουρκίας, σε συνεργασία με εξειδικευμένους ακαδημαϊκούς του πανεπιστημίου. Οι ομάδες των φοιτητών και των ακαδημαϊκών θα φιλοξενηθούν στις ερευνητικές βάσεις του Αρχιπελάγους στο αν. Αιγαίο και θα έχουν τη δυνατότητα να συνεργαστούν στενά με την ερευνητική ομάδα του Ινστιτούτου, στους τομείς της εφαρμοσμένης γεωργικής και περιβαλλοντικής έρευνας.

Θοδωρής Tσιμπίδης
Διευθυντής στο Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας, Αρχιπέλαγος