Η νέα ερευνητική βάση του Αρχιπελάγους στη Σάμο αποτέλεσε στα τέλη Αυγούστου το σημείο συνάντησης, γνωριμίας και ανταλλαγής απόψεων ανάμεσα στην Οργάνωση και 18 Δημάρχους από τα παράλια της Τουρκίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε από την ερευνητική ομάδα του Αρχιπελάγους παρουσίαση των συμπερασμάτων της πολυετούς έρευνας που έχει υλοποιήσει αναφορικά με την ιδιαίτερη βιοποικιλότητα και τους παράγοντες απειλής του Αιγαίου.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, υποδείχθηκαν από την επιστημονική ομάδα τα σημεία που χρίζουν άμεσης προσοχής και εκτενούς διαλόγου για την αποφυγή θαλασσίων ατυχημάτων και τον περιορισμό ενδεχομένων θαλάσσιας ρύπανσης.

Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν πως, ελλείψει συντονισμού των μέτρων προστασίας, κάθε μεμονωμένη προσπάθεια για τη διαφύλαξη του φυσικού πλούτου στα κοινά οικοσυστήματα του Αιγαίου, ειδικά σε περιοχές όπου η απόσταση που χωρίζει τις δύο χώρες είναι μικρότερη του ενός μιλίου (πχ. Σάμος), ρέπει προς τη ματαιοδοξία.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση εκτενούς ρύπανσης, το μέγεθος της περιβαλλοντικής και οικονομικής ζημίας θα είναι τεράστιο και για τις 2 πλευρές. Πέραν τούτου, οποιαδήποτε συζήτηση για γεωγραφική οριοθέτηση και υπαιτιότητα της προκληθείσας ρύπανσης, μεταξύ κρατών που μοιράζονται κοινά οικοσυστήματα θα είναι κενού περιεχομένου.

Κινούμενες σε αυτό το πλαίσιο, όλες οι πλευρές αναγνώρισαν την αναγκαιότητα για την ανάπτυξη στενότερης συνεργασίας και την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών με γνώμονα την προστασία της θαλάσσιας και χερσαίας βιοποικιλότητας του Αιγαίου.

Αυτή η παραδοχή εκφράστηκε μέσα από την επεξεργασία μίας Κοινής Διακήρυξης για πρόθεση συνεργασίας. Το κείμενο της Διακήρυξης, που βρίσκεται υπό διαμόρφωση, αναμένεται να υπογραφεί σε επόμενη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο.