Ολοκληρώθηκε στην Μάλτα την προηγούμενη εβδομάδα η συνάντηση των Υπουργών Αλιείας των Μεσογειακών κρατών για τη λεγόμενη “υψηλού επιπέδου συνδιάσκεψη MedFish4Ever”. Η συμμαχία περιβαλλοντικών φορέων Med Sea Alliance συμμετείχε στη συνδιάσκεψη – μέλος του οποίου είναι το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος – στοχεύοντας μέσα από συντονισμένες ενέργειες διαμεσογειακά, να ωθήσει στην άμεση εφαρμογή μέτρων για την ανάσχεση της παράνομης και καταστροφικής αλιείας.

Σε μία εποχή όπου με βάση τα επίσημα στοιχεία της Ε.Ε. και της Γενικής Επιτροπής για την Αλιεία στο Μεσόγειο, το 73% των μεσογειακών ιχθυαποθεμάτων έχουν ήδη υπεραλιευθεί σε επίπεδο τουλάχιστον διπλάσιο από αυτό που θεωρείται βιώσιμο, το μόνο που απαιτείται είναι να εφαρμοστούν στην πράξη δραστικά και αποτελεσματικά μέτρα, χωρίς άλλη καθυστέρηση.

Έντονο προβληματισμό και ανησυχία προκάλεσε το χαλαρό κλίμα που επικράτησε καθ’ όλη τη διάρκεια της συνάντησης των υπουργών, όπου επανειλημμένα αφέθηκε να εννοηθεί ότι τα προβλήματα που σχετίζονται με την υπεραλίευση έχουν σε μεγάλο βαθμό επιλυθεί, χωρίς βέβαια αυτό να έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα στο σύνολο των μεσογειακών χώρων. Μάλιστα γενικολογώντας ως βασικό πρόβλημα αναφέρθηκε η κλιματική κρίση και η γήρανση του πληθυσμού των αλιέων, ζητήματα που προφανώς και είναι υπαρκτά, αλλά με τον τρόπο που τίθενται τελικά αποπροσανατολίζουν και δεν συμβάλλουν στη λήψη μέτρων.

Ενδεικτικό είναι ότι έπειτα από 6 χρόνια από την κοινή δέσμευση των υπουργών για το λεγόμενο MedFish4Ever που υπογράφηκε το 2017 στο πλαίσιο της Γενικής Επιτροπής για την Αλιεία στο Μεσόγειο (GFCM), από τους 20 στόχους για τους οποίους δεσμεύτηκαν οι κυβερνήσεις των μεσογειακών κρατών έχει επιτευχθεί μόλις το ⅓, χωρίς κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα στην αντιμετώπιση της υπεραλίευσης.

Οι επιπτώσεις της υπεραλίευσης και της πιθανής επερχόμενης κατάρρευσης των ιχθυαποθεμάτων είναι και θα είναι δραματικές για εμάς στην Ελλάδα όπου η αλιεία διατηρεί θεμελιώδη σημασία, πολύ περισσότερο απ’ ότι σε οποιοδήποτε άλλο μεσογειακό κράτος. Η αλιεία εχει μεγάλη κοινωνική και οικονομική σημασία δεδομένου ότι προσφέρει χιλιάδες θέσεις εργασίες σε περιοχές που δεν υπάρχουν άλλες εναλλακτικες απασχόλησης, αλλά και μεγάλη διατροφική σημασία, δεδομένου ότι οι παράκτιες κοινωνίες επί πολλούς αιώνες βασίζονται στα ιχθυαποθέματα για τη διατροφή τους. Καθώς οι θαλάσσιοι πόροι εξαντλούνται, τίθεται σε κίνδυνο και η επιβίωση των σπάνιων και προστατευόμενων ειδών που έως σήμερα ζουν ακόμα στις θάλασσες μας, σε κάποιους από τους σημαντικότερους πληθυσμούς που έχουν απομείνει στη Μεσόγειο.

Η συμμαχία περιβαλλοντικών φορέων Med Sea Alliance, υλοποιεί μεταξύ άλλων λεπτομερή έρευνα για την ποσοτικοποίηση των περιστατικών παράνομης και καταστροφικής αλιείας με συρόμενα αλιευτικά εργαλεία στη Μεσόγειο. Τα περιστατικά καταγράφονται μέσα από ειδικό λογισμό που έχει αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό, σε συνδυασμό με επιτόπιες καταγραφές. Προκαταρκτικά΄τα αποτελέσματα της έρευνας στις ελληνικές θάλασσες παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της συνδιάσκεψης στη Μάλτα σε σχετική ομιλία από την Αναστασία Μήλιου, ενώ η τελική αναφορά της έρευνας σύντομα θα δοθεί στις δημοσιότητα και θα κοινοποιηθεί στις αρμόδιες κρατικές και ευρωπαϊκές αρχές.

Κοινός στόχος των φορέων που απαρτίζουν το Med Sea Alliance είναι να αποκαλύψουμε την πραγματική έκταση του προβλήματος για το οποίο οι κυβερνήσεις επί χρόνια εθελοτυφλούν, αλλά και ωθήσουμε στην άμεση λήψη αποτελεσματικών μέτρων. Αναμένουμε μία σοβαρή αντίδραση τόσο από τις μεσογειακές κυβερνήσεις και ιδίως την ελληνική κυβέρνηση που αντί να παραμένει επί δεκαετίες ουραγός, θα έπρεπε να πρωσταστεί σε πρωτοβουλίες για τη διασφάλιση της βιώσιμης αλιείας που είναι τόσο σημαντική για τη χώρα μας.