Η Διευθύντρια Έρευνας του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, Αναστασία Μήλιου, συναντήθηκε με τον κ. Olivier Poivre d’Arvor, απεσταλμένο του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, Πρέσβη αρμόδιο για τους Πόλους και θέματα θαλάσσιας πολιτικής και με την κα Κατερίνα Σπυροπούλου, αναπληρωματική Ακόλουθο Επιστημονικής και Πανεπιστημιακής Συνεργασίας της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα.

Με αφορμή την κοινή ανησυχία για την κατάσταση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων της Μεσογειου, των ιχθυαποθεμάτων και των προστατευόμενων ειδών, η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τις συνέργειες που είναι επείγον να σχηματιστούν μεταξύ των Μεσογειακών κρατών για την υιοθέτηση και εφαρμογή ουσιαστικών μέτρων προστασίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην εφαρμογή της απόφασης της Γαλλικής Δημοκρατίας για το σταδιακό κλείσιμο των δελφινάριων, στους τρόπους διαχείρισης του ζητήματος των κητωδών σε αιχμαλωσία, αλλά και στη σημαντική πρόοδο που σημειώνει η διαδικασία ολοκλήρωσης του Καταφυγίου Θαλάσσιας Ζωής Αιγαίου – την πρώτη λύση πανευρωπαϊκά για τη μακροχρόνια φιλοξενία σε φυσικές συνθήκες, δελφινιων που προέρχονται από δελφινάρια.

Οι συνδιαλεγόμενοι εξέφρασαν την επιθυμία διεύρυνσης των πολυετών συνεργασιών ανάμεσα σε Γαλλικά Πανεπιστήμια και το Διεθνές Σχολείο της Θάλασσας του Ινστιτούτου Αρχιπέλαγος, και συμφώνησαν ότι πρέπει να διατηρηθεί ανοιχτός δίαυλος επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών, με στόχο την συμβολή στην ουσιαστική προστασία των θαλασσών της Μεσογείου.