Την πρώτη θέση έλαβε η επιστημονική ομάδα του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας, Αρχιπέλαγος, στην κατηγορία DLR Energy & Environmental Challenge του διεθνούς διαγωνισμού διαστημικών εφαρμογών «Copernicus Masters». Ο διεθνής διαγωνισμός, ο οποίος πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στο Βερολίνο, διοργανώνεται ετησίως υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA).

Στο διεθνή διαγωνισμό, στον οποίο η χώρα μας συμμετείχε για πρώτη φορά, διακρίθηκαν συνολικά τέσσερις ελληνικές ομάδες, μεταξύ των οποίων και το Αρχιπέλαγος.

Η εφαρμογή του Αρχιπελάγους, που βραβεύθηκε, είχε τίτλο «Seagrass in HD» και δημιουργούς τους Δημοσθένη Τραγανό και Samuel Matthews. Η εφαρμογή αυτή αποτελεί μία καινοτόμο μέθοδο για την παρακολούθηση των θαλάσσιων λιβαδιών σε θάλασσες και ωκεανούς παγκοσμίως, αρχής γενομένης από το Αιγαίο, και τα λιβάδια του ενδημικού είδους Ποσειδωνίας (Posidonia oceanica).

Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας δορυφορικά δεδομένα, τα οποία επιβεβαιώνονται από έρευνα πεδίου στο Αιγαίο, το Αρχιπελάγος μπορεί να χαρτογραφήσει την κατανομή των ενδιαιτημάτων της Ποσειδωνίας με άμεσο και σταθερό τρόπο, εκτιμώντας ταυτόχρονα τον ρυθμό υποβάθμισής τους, καθώς και την αποτελεσματικότητα των δράσεων για την προστασία τους.

Σκοπός της καινοτόμου αυτής μεθόδου παρακολούθησης είναι, μεταξύ άλλων, η δημιουργία ενός δικτύου πανεπιστημίων, ερευνητικών φορέων, μη κυβερνητικών φορέων και εταιρειών που ασχολούνται με τον ποιοτικό θαλάσσιο οικοτουρισμό. Κοινός στόχος του δικτύου είναι η παρακολούθηση και η αποτελεσματική προστασία των θαλάσσιων λιβαδιών, τα οποία εκτός από τη θεμελιώδη τους σημασία για την παραγωγικότητα και υγεία των θαλασσών μας, έχουν και μεγάλη κοινωνικό-οικονομική σημασία.

Οι ερευνητικές ομάδες του Αρχιπελάγους εργάζονται εντατικά από το 2006 σε εφαρμογές χαρτογράφησης και προστασίας παράκτιων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων, αξιοποιώντας παράλληλα το πεδίο έρευνας με τη δορυφορική απεικόνιση, σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς του εξωτερικού.

Τo Aρχιπέλαγος θα συνεχίσει να αξιοποιεί τη χρήση νέων τεχνολογικών μεθόδων, με στόχο να υλοποιεί εφαρμοσμένη έρευνα που καταλήγει σε δράσεις για την αποτελεσματική προστασία του φυσικού πλούτου των θαλασσών μας.