Τον Αύγουστο του 2008, το Αρχιπέλαγος σε συνεργασία με τον Επίκουρο Καθηγητή Δενδρολογίας από το Πανεπιστήμιο Cukurova της Τουρκίας, Δρ. Halil Cakan, πραγματοποίησε επιτυχώς εφαρμοσμένη εκπαίδευση πεδίου (field course) με αντικείμενο την «Μεσογειακή Δενδρολογία». Σκοπός της εκπαίδευσης στην «Μεσογειακή Δενδρολογία», ήταν να προσφέρει στους συμμετέχοντες, εξειδίκευση σε θέματα δενδρολογίας, που να έχουν πρακτική εφαρμογή σε χαρακτηριστικά Μεσογειακά είδη και κοινότητες δέντρων.

Σε σπάνια χερσαία οικοσυστήματα, στην Ικαρία, (Αρχαίο Δρυοδάσος του Ράντη και Φαράγγι της «Χάλαρης» – ΦΥΣΗ / NATURA 2000), παρουσιάσθηκαν και αναλύθηκαν μέθοδοι και τεχνικές δενδρολογίας, όπως είναι η ταξινόμηση, η ονοματολογία, η φυσιολογία, η μορφολογία και οι μυκοριζικές σχέσεις. Επίσης, έγινε επίδειξη -καινοτόμων για την Ευρώπη- εξειδικευμένων τεχνικών, υψηλών πρακτικών εφαρμογών, όπως είναι η δενδροχρονολογία και η δενδροκλιματολογία.

Με τη χρήση της δενδροχρονολογίας, γίνεται αντιστοίχηση και σύγκριση πλήθους δακτυλίων, μεταξύ κοινών ειδών δέντρων διαφορετικής περιοχής ανάπτυξης, με αποτέλεσμα να αποκαλύπτονται πληροφορίες σχετικά με την ισορροπία του οικοσυστήματος τους. Η δε σπουδαιότητα της δενδροκλιματολόγησης, έγκειται στην δυνατότητα δημιουργίας βάσης δεδομένων, με σκοπό την πρόβλεψη της κλιματολογικής πορείας που τείνει να ακολουθήσει ένα οικοσύστημα στο μέλλον.