Σήμερα το πρωί ξεκίνησε στο Arad της Ρουμανίας συνάντηση ομάδας εργασίας, στο πλαίσιο της δράσης Sea4all, που στοχεύει στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών ηλεκτρονικών παιχνιδιών με θέμα τη θαλάσσια ρύπανση. Η δράση αυτή συνεχίζεται για 2η χρονιά με τη συνεργασία του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας Κρήτης, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, του Πανεπιστημίου Cardiff, του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου και του Inspectoratul Scolar Judetean (Ρουμανία), στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +.

Το υπό-διαμόρφωση διδακτικό υλικό είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας έμπειρων εκπαιδευτικών, ειδικών επιστημόνων σε θέματα θαλάσσιας ρύπανσης και επιστημόνων πληροφορικής. Αποτέλεσμα αυτής της δράσης θα είναι μία καινοτόμος εκπαιδευτική πλατφόρμα η οποία θα βασίζεται σε περιβαλλοντικές μελέτες και σε αναγνωρισμένες διαδραστικές παιδαγωγικές πρακτικές, με στόχο να προωθήσει την ευαισθητοποίηση των μαθητών και τη διαμόρφωση της κριτικής τους σκέψης μέσα από το παιχνίδι κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Το εκπαιδευτικό υλικό επικεντρώνεται στη θαλάσσια ρύπανση, χρησιμοποιώντας σενάρια για την παρουσία και την διάσπαση πλαστικών αντικειμένων που μεταφέρονται από τη στεριά στα θαλάσσια οικοσυστήματα, καθώς και στην εμφάνιση πετρελαιοκηλίδων. Οι μαθητές θα μπορούν να διαμορφώσουν μία σφαιρική άποψη των επιπτώσεων της θαλάσσιας ρύπανσης, αλλά και του ρόλου τους στην αντιμετώπισή της, μέσα από αναπαραστάσεις, κινούμενα σχέδια, χάρτες, φωτογραφίες, ταινίες, ερωτηματολόγια κτλ.

Τα εργαλεία και τα εκπαιδευτικά μέσα που πρόκειται να ολοκληρωθούν σύντομα στο πλαίσιο του Sea4All, θα αποτελέσουν σημαντικά εργαλεία για την ουσιαστική περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των νέων και των εκπαιδευτικών σε θέματα που σχετίζονται με την προστασία των θαλασσών μας. Όλο το υλικό θα είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://www.sea4all-project.eu/edu