Στις αρχές Αυγούστου το Αρχιπέλαγος, Ι.ΘΑ.Π.Ε.Α υποδέχθηκε στην κεντρική ερευνητική βάση της οργάνωσης στην Ικαρία τον Καθηγητή του Τμήματος Θαλάσσιων Επιστημών του Πανεπιστημίου του Πουέρτο Ρίκο, και διακεκριμένο Έλληνα επιστήμονα, Δρ. Νικόλαο Σχίζα.

Το αμοιβαίο ενδιαφέρον για τη μελέτη, διατήρηση και ανάδειξη της θαλάσσιας βιοποικιλότητας των ελληνικών θαλασσών αποτέλεσε τη γενεσιουργό αιτία των επαφών που είχαν ξεκινήσει πριν 1 χρόνο και οδήγησαν στη συμφωνία για έναρξη επίσημης συνεργασίας ανάμεσα στους δύο ερευνητικούς φορείς.

Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας, το Τμήμα Θαλάσσιων Επιστημών του Πανεπιστημίου του Πουέρτο Ρίκο, θα παρέχει ανάλύσεις DNA σε δείγματα θαλάσσιων θηλαστικών και ασπόνδυλων οργανισμών, ενώ παράλληλα θα παράσχει την απαραίτητη τεχνογνωσία για τη δημιουργία εργαστηρίου αναλύσεων DNA στην ερευνητική βάση της Ικαρίας, στόχος ετών του Αρχιπελάγους. Η σημασία του εγχειρήματος κρίνεται τεράστια, καθώς μέσα από τις αναλύσεις του γενετικού υλικού των θαλάσσιων οργανισμών θα συγκεντρωθούν ανεκτίμητης αξίας πληροφορίες για την οικολογία των ειδών και για την εξελικτική πορεία τους στο χρόνο. Η αξιοποίηση των εν λόγω πληροφοριών από την επιστημονική ομάδα του Αρχιπελάγους θα συμβάλει αποφασιστικά στην επίτευξη βασικών στόχων της Οργάνωσης, όπως η ανάπτυξη προτάσεων και μελετών για εφαρμογή αειφορικών μεθόδων διαχείρισης των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.