Η ιδιαίτερα σημαντική βιοποικιλότητα των οικοσυστημάτων που βρίσκονται στα βαθιά νερά είναι ελάχιστα γνωστή, σε διαρκή, όμως, κίνδυνο εξαιτίας των αυξανόμενων ανθρωπογενών πιέσεων.

Η προσέγγιση και καταγραφή οικοσυστημάτων σε μεγάλα βάθη είναι δύσκολο εγχείρημα. Ήδη, όμως, σε προηγούμενες πιλοτικές αποστολές καταγράψαμε περισσότερα από 250 είδη σε μία έκταση μόλις 7.000 τετραγωνικών μέτρων. Με σύγχρονο ερευνητικό εξοπλισμό, προετοιμαζόμαστε να προσεγγίσουμε, εκ νέου, δυσπρόσιτα σημεία, με έντονα θαλάσσια ρεύματα, σε πολλές περιοχές ενδιαφέροντος των ελληνικών θαλασσών, στο Αιγαίο και το Ιόνιο πέλαγος.

Αυτή η ιδιαίτερα σημαντική δράση είναι μία συνεργασία του Ινστιτούτου «Αρχιπέλαγος» με τον διεθνή περιβαλλοντικό φορέα Oceana, το τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Essex University of Essex, το Περιφερειακό Κέντρο Δράσης των Ηνωμένων Εθνών για τη Μεσόγειο (UNEP/MAP SPA RAC), με την υποστήριξη του Pure Ocean Fund.

Πρέπει να τονίσουμε, άλλη μία φορά, ότι εάν δεν καλύψουμε τα μεγάλα κενά γνώσης για τη ζωή στις θάλασσες μας, κινδυνεύουμε να χάσουμε σημαντικά είδη και οικοσυστήματα, προτού καν ανακαλύψουμε ότι υπάρχουν.