Συνεχίζεται η πολυεπίπεδη αλιευτική έρευνα από τη θαλάσσια ερευνητική ομάδα του Αρχιπελάγους στον κόλπο Μαραθοκάμπου. Στην παρούσα φάση η έρευνα εστιάζει στη μελέτη της αλιευτικής παραγωγής με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων (σόναρ πλευρικής σάρωσης, eco sounder, μεθόδους καταγραφής όγκου αλιευμάτων, παραγωγικότητας γόνου κλπ).

Η έρευνα γίνεται σε συνεννόηση με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάμου και στο πλαίσιο της μελέτης που υλοποιεί το Αρχιπέλαγος τους τελευταίους 10 μήνες στην περιοχή, η οποία στοχεύει στη δημιουργία διαχειριστικού πλάνου προστασίας των ιχθυαποθεμάτων και διαφύλαξης της παραγωγικότητας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων στην περιοχή του Μαραθοκάμπου.

Για τις ανάγκες της έρευνας συστήθηκε εκτάκτως η η επιτροπή ΕΧΑΕΘ του Υπουργείου Εξωτερικών η οποία και έδωσε την απαραίτητη έγκριση για την έναρξη των εργασιών. Παράλληλα, η Υδρογραφική Υπηρεσία εξέδωσε αγγελία για την ασφάλεια του πληρώματος και για την απομάκρυνση των αλιευτικών σκαφών από την περιοχή σε απόσταση 3 μιλίων, τόσο για λόγους ασφαλείας του πληρώματος του Αρχιπελάγους που συμμετέχει στην έρευνα, αλλά και για την αποφυγή αλλοίωσης των αλιευτικών δεδομένων που καταγράφονται.

Ωστόσο, παρά την καλή συνεργασία των ντόπιων επαγγελματιών & ερασιτεχνών αλιέων τόσο τις τελευταίες μέρες, όσο και όλο το προηγούμενο διάστημα (με την καθημερινή καταγραφή της αλιευτική τους παραγωγής από την ερευνητική μας ομάδα), αλιευτικά σκάφη, “μηχανότρατες” έκαναν από την πρώτη μέρα την εμφάνιση τους στην περιοχή και παραβίαζαν συστηματικά την αγγελία που είχε εκδόσει η ΥΥ.

Έπειτα από 24ωρη παρατήρηση και επιτόπια καταγραφή των συγκεκριμένων σκαφών από την ερευνητική ομάδα του Αρχιπελάγους και σε συνεργασία με το Κέντρο Ελέγχου Αλιείας στον Πειραιά ακολούθησε σχετική βεβαίωση των παραβιάσεων, μέσω του συστήματος VMS, οι οποίες βεβαιώθηκαν και από το Λιμεναρχείο Καρλοβασίου. Για κάθε βεβαιωμένη παραβίαση – οι οποίες προστίθενται στη λίστα των βεβαιωμένων παραβιάσεων που έχουν σημειωθεί στον κόλπο Μαραθοκάμπου τον τελευταίο χρόνο – το Αρχιπέλαγος θα προβεί σε σχετική μηνυτήρια αναφορά.

Μετά από αυτήν την κινητοποίηση και με την καλή συνεργασία των αλιέων του κόλπου που σέβονται απολύτως την οδηγία και συμβάλλουν στην εξελισσόμενη έρευνα, τα μεγάλα αλιευτικά σκάφη απομακρύνθηκαν από την περιοχή.

Το γεγονός όμως των πολλαπλών παραβιάσεων αναδεικνύει το μέγεθος των περιβαλλοντικών πιέσεων που δέχεται η περιοχή από την ανεξέλεγκτη αλιεία με μη- επιλεκτικά εργαλεία και τη συνεχή παραβατικότητα η οποία απαγορεύει ουσιαστικά την αναγέννηση των ιχθυαποθεμάτων.

“Η συνήθης αλιευτική πρακτική με μηχανότρατα καταστρέφει, μέσω των συρόμενων αλιευτικών εργαλείων, ενδιαιτήματα τεράστιας σημασίας, όπως τα θαλάσσια λιβάδια Ποσειδωνίας. Τα συγκεκριμένα οικοσυστήματα υποστηρίζουν περισσότερα από 1000 είδη πανίδας και 300 είδη χλωρίδας, ενώ το βαθύ τους ρίζωμα αποτρέπει τη διάβρωση των παραλιών. Τα θαλάσσια λιβάδια χρειάζονται πολλές δεκαετίες για να επανακάμψουν μετά από καταστροφή, λόγω του αργού ρυθμού με τον οποίο αναπτύσσονται”.

Ο ελλιπής έλεγχος, σε συνδυασμό με την πλήρη ατιμωρισία (ελάχιστες από αυτές τις υποθέσεις φτάνουν στη δικαιοσύνη και ως εκ τούτου παραγράφονται), έχουν δημιουργήσει μία επικίνδυνη νοοτροπία παραβατικότητας που δεν γνωρίζει από κανόνες, παρά μόνο από το εύκολο και γρήγορο κέρδος.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση το τίμημα είναι ιδιαίτερα ακριβό για το θαλάσσιο οικοσύστημα της περιοχής, για τα ιχθυαποθέματα που δεν αναγεννώνται και για το μέλλον της τοπικής αλιείας.

Απέναντι σε αυτή τη χρόνια συμπεριφορά οι νομικοί σύμβουλοι του Αρχιπελάγους μεριμνούν ήδη από πέρυσι, ώστε οι βεβαιωμένες παραβάσεις να μην παραγράφονται, αλλά να παίρνουν τον δρόμο της δικαιοσύνης και να αρχίσουν να λειτουργούν αποτελεσματικά οι κατασταλτικοί μηχανισμοί.

Η συγκεκριμένη έρευνα στον κόλπο Μαραθοκάμπου (ο οποίος θα παραμείνει κλειστός όλον τον μήνα Μάιο), θα προσφέρει σημαντικά επιστημονικά στοιχεία, τα οποία θα εμπλουτίσουν την εν εξελίξει μελέτη του Αρχιπελάγους για τον σχεδιασμό ενός πρωτοποριακού – για τα ελληνικά δεδομένα – προγράμματος. Ενός μοντέλου, που θα εστιάζει στην εφαρμογή μέτρων συνδιαχειριστικής προστασίας των αλιευμάτων και του θαλάσσιου περιβάλλοντος, από κοινού με τους τοπικούς φορείς και θα αποτελεί πρότυπο για αντίστοιχη εφαρμογή και σε άλλα σημεία της Ελλάδας.