Το Συμβούλιο Αλιείας της Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταλήγουν σε συμφωνία πάνω στο μέλλον των αλιευτικών επιδοτήσεων της Ε.Ε.

Την Τρίτη 28 Ιανουαρίου στις Βρυξέλλες, το Συμβούλιο Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σε μία συμφωνία για το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας. Το ΕΤΘΑ θα διαθέσει περίπου €6.5 δισεκατομμύρια από το 2014 έως το 2020 για να στηρίξει τον τομέα αλιείας της Ε.Ε. και των θαλάσσιων πολιτικών της. Θα συμβάλει στην αποτελεσματική εφαρμογή της μεταρρυθμισμένης Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, ή ΚΑΠ, συμπεριλαμβανομένων των στόχων της για τον τερματισμό της υπεραλίευσης στην Ε.Ε. και την αποκατάσταση των ιχθυαποθεμάτων.

             «Η τελική συμφωνία μεταξύ του Ευρωκοινοβουλίου και του Συμβουλίου Αλιείας σχετικά με τις μελλοντικές αλιευτικές επιδοτήσεις είναι ένα μεικτό αποτέλεσμα. Περιλαμβάνει κάποια θετικά μέτρα, μεταξύ των οποίων και περισσότερη χρηματοδότηση για τα κράτη μέλη ώστε να βελτιώσουν τη συλλογή δεδομένων και τον έλεγχο και επιβολή. Θα ενισχύσει επίσης διατάξεις για τη δυνατότητα παρακράτησης χρηματοδοτήσεων από μεμονωμένους δικαιούχους και κράτη μέλη που δε συμμορφώνονται με τους κανόνες της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής», δήλωσε η Uta Bellion, διευθύντρια του πανευρωπαϊκού δικτύου OCEAN2012 για την αλιεία.

            «Ωστόσο, η συμφωνία περιλαμβάνει επιδοτήσεις για την αντικατάσταση κινητήρα αλιευτικών σκαφών, που μπορεί να αυξήσει την ικανότητα των σκαφών. Επίσης περιλαμβάνει επιδοτήσεις για την προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων. Αντί να συμβάλει στον τερματισμό της υπεραλίευσης αυτό έχει ως αποτέλεσμα την απλή παύση της. Με τη συμφωνία αυτή εναπόκειται στα κράτη μέλη να επιλέξουν πού διαθέτουν κονδύλια και πόσο φιλόδοξα θέλουν να εφαρμόσουν τη μεταρρυθμισμένη Κοινή Αλιευτική Πολιτική και να σταματήσουν την υπεραλίευση στην Ε.Ε.», δήλωσε η Αναστασία Μήλιου, συντονίστρια του δικτύου OCEAN2012 για την Ελλάδα και την Κύπρο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, θα βρείτε στις παρακάτω πηγές:

  1. Έκθεση από τα νέο ίδρυμα οικονομικών για τα οικονομικά οφέλη της θέσης προτεραιοτήτων για τις επενδύσεις σε αλιευτικές επιδοτήσεις όσον αφορά στη συλλογή δεδομένων, τον έλεγχο και την επιβολή. http://www.neweconomics.org/blog/entry/eu-waters-are-already-overfished-why-would-we-spend-1.6bn-on-new-boats.
  2. Διακόσιοι επιστήμονες καλούν το Ευρωκοινοβούλιο να τερματίσει τις επιδοτήσεις που ενισχύουν την υπεραλίευση. http://oceana.org/en/eu/media-reports/press-releases/200-scientists-urge-eu-parliament-to-invest-in-rebuilding-fish-stocks.
  3. Απομυθοποιώντας τις αλιευτικές επιδοτήσεις. http://www.ocean2012.eu/publications/102-where-s-the-evidence-debunking-the.
  4. Φωτογραφίες και infographics, http://ocean2012.eu/pages/109-press-gallery; βίντεο, http://www.youtube.com/user/OCEAN2012EU.