Αποστολή της θαλάσσιας ερευνητικής ομαδας του Αρχιπελάγους στην Λατζιμά Ρεθύμνου για τη διερεύνηση των αιτιών μόλυνσης & ρύπανσης στην περιοχή. Η έρευνα έγινε σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ανόργανης & Αναλυτικής Χημείας του ΕΜΠ και το Παρατηρητήριο του Αρχιπελάγους στο Ρέθυμνο.

Οι αναλύσεις που διενεργήθηκαν από το Εργαστήριο Ανόργανης & Αναλυτικής Χημείας του ΕΜΠ, σε υπόγεια νερά (γεωτρήσεις) στην περιοχή, κατέδειξαν εκτεταμένη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα ως αποτέλεσμα διοχέτευσης λυμάτων (ακαθαρσιών) του χοιροτροφείου σε έδαφος με φυσικά ρήγματα. Με βάση σχετικό γεωλογικό χάρτη του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, προκύπτει ότι οι εγκαταστάσεις της μονάδος, που είναι μία από τις μεγαλύτερες στον κλάδο της βιομηχανίας αλλαντικών, βρίσκονται στην επιφάνεια πετρωμάτων που είναι έντονα διαρρηγμένα.