Σε μία προσπάθεια αντιστροφής του δυσμενούς κλίματος που έχει δημιουργηθεί εις βάρος της, η αλλαντοβιομηχανία Creta Farm παρέθεσε συνέντευξη τύπου όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο Αρχιπέλαγος, ΙΘΑΠΕΑ και στους κλειστούς διαύλους επικοινωνίας που συνάντησε μετά τη δημοσιοποίηση από πλευράς μας της εκτεταμένης ρύπανσης στην περιοχή Λατζιμά Ρεθύμνου.

Το Αρχιπέλαγος διευκρινίζει επί τούτου ότι εκπρόσωποι της εταιρείας επικοινώνησαν τόσο προφορικά, όσο και γραπτώς μαζί μας ζητώντας απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα, αλλά και μία δια ζώσης συνάντηση.

Σε κάθε περίπτωση, τονίζεται ότι οι θέσεις μας δημοσιοποιούνται πάντα στον τύπο, ενώ πάγια τακτική της Οργάνωσης, η οποία επιτάσσεται από λόγους αρχής αλλά και από ανάλογες εμπειρίες του παρελθόντος (την οποία εξηγήσαμε σε τηλεφωνική επαφή με εκπρόσωπο της Creta Farm), είναι να μη βρίσκεται σε επικοινωνία για όσο διάστημα διαρκούν υποθέσεις τέτοιας φύσεως, με τις επιχειρήσεις/βιομηχανίες για τις οποίες υπάρχουν ενδείξεις πρόκλησης περιβαλλοντικής ζημίας.

Οι ρόλοι επιχειρήσεων, κρατικού μηχανισμού και ΜΚΟ οφείλουν να είναι διακριτοί και η σχέση μεταξύ τους απολύτως διαφανής.

Η μόνη υπηρεσία με την οποία συνεργάζεται το Αρχιπέλαγος για τη συγκεκριμένη υπόθεση είναι η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος.

Είναι δεδομένο ότι το πρόβλημα που υφίσταται στην περιοχή Λατζιμά Ρεθύμνου εντοπίζεται στην υπερχείλιση και εξαγωγή λυμάτων (ακαθαρσιών) μέσα από τα ασβεστολιθικά πετρώματα των βράχων και τα φυσικά ρήγματα της περιοχής, τα οποία καταλήγουν στη θάλασσα. Οι μόνες εγκαταστάσεις που μπορούν να προκαλέσουν τέτοιας έκτασης μόλυνση στην περιοχή δεν μπορεί να είναι άλλες πέρα από εκείνες της αλλαντοβιομηχανίας, οι χοιροτροφικές μονάδες της οποίας απέχουν λιγότερο από ένα χιλιόμετρο από τη θάλασσα.

Το μέγεθος της εξελισσόμενης μόλυνσης επιβεβαιώνεται και από μικροβιολογική ανάλυση που διεξήγαγε το Πανεπιστήμιο Κρήτης (Σχολή Επιστημών Υγείας, Μονάδα Μικροβιολογίας-Τροφίμων-Υδάτων & Περιβάλλοντος) κατ’ εντολή της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Ρεθύμνου. Η δειγματοληψία έγινε στις 30/11/2009 σε δείγμα ύδατος (αριθμ.55050) που ανέβλυζε από βράχο στην περιοχή Λατζιμά και τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται έχουν ακόμα πιο υψηλές τιμές από τις αναλύσεις που είχε διεξάγει το εργαστήριο του Αρχιπελάγους δύο μήνες νωρίτερα.

Οι έρευνες που διεξάγουμε από την πρώτη στιγμή που μεταβήκαμε στην περιοχή, σε συνεργασία με το εργαστήριο Ανόργανης & Αναλυτικής Χημείας του ΕΜΠ, φωτογραφίζουν ευκρινώς την πηγή του προβλήματος της ρύπανσης. Όσο αβάσταχτη κι αν φαντάζει στους υπαίτιους η ανάληψη των ευθυνών για το περιβαλλοντικό έγκλημα που έχουν προκαλέσει στη συγκεκριμένη περιοχή του Ρέθυμνου, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι βιομηχανίες τέτοιου μεγέθους οφείλουν να λειτουργούν σε καθεστώς περιβαλλοντικής ισορροπίας, πολλώ δε μάλλον σε περιοχές με ιδιαίτερη γεωμορφολογία και περιβαλλοντική σημασία, όπως η συγκεκριμένη.

Τέλος, καθιστούμε σαφές πως οι ενέργειες μας μέχρι σήμερα έχουν ένα και μοναδικό σκοπό: να δοθεί ένα τέλος σε αυτή την εξελισσόμενη περιβαλλοντική καταστροφή. Δηλώνουμε πως δεν διακατεχόμαστε από καμία εμπάθεια προς καμία εταιρεία ή βιομηχανία, και ευελπιστούμε η συγκεκριμένη εταιρεία να πορευτεί σύντομα σε αρμονία τόσο με τη φύση, όσο και με τη τοπική κοινωνία που ταλαιπωρείται από αυτό το χρόνιο πρόβλημα.