Πειραματική τράτα επιφανείας

 

Η πειραματική τράτα επιφανείας για τον καθαρισμό των θαλασσών από μακροπλαστικά που έχουν σχεδιάσει ερευνητές του Ινστιτούτου Αρχιπέλαγος με την υποστήριξη του ελβετικού οργανισμού OceanCare, αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στη μάχη για τον περιορισμό του πλαστικού μας αποτυπώματος στα θαλάσσια οικοσυστήματα. Σχεδιάστηκε έπειτα από πολλά πειράματα και πλέον αποτελεί ένα εύχρηστο εργαλείο για τη συλλογή μεγάλων θραυσμάτων πλαστικών απορριμμάτων από τα επιφανειακά νερά. Έχει τη δυνατότητα να καλύπτει μεγάλες εκτάσεις στη θάλασσα, αλλά και να ρυμουλκείται από 1 ή από 2 σκάφη. Τα αποτελέσματα τις πειραματικής χρήσης της «τράτας» έδειξαν μεγάλη δυνατότητα συλλογής επιπλεόντων απορριμμάτων, αλλά και μηδενική παγίδευση θαλάσσιων οργανισμών.

Η χρήση τέτοιων εργαλείων είναι συμπληρωματική στην απολύτως απαραίτητη ανάπτυξη μέτρων, υποδομών και παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση του τεράστιου προβλήματος της πλαστικής ρύπανσης. Η τράτα επιφανείας μπορεί να χρησιμοποιείται σε δράσεις έκτακτης ανάγκης, αλλά και σε παράκτιες περιοχές, κλειστούς και ημίκλειστους κόλπους όπου συσσωρεύονται τα πλαστικά απορρίμματα, εφ’ όσον δεν θέλουμε να παραμένουμε θεατές και απλώς να αναμένουμε να εξαφανιστούν από το οπτικό μας πεδίο. Εάν θέλουμε όμως να υπάρξει ουσιαστικό αποτέλεσμα και να μπορέσουμε να απαλλάξουμε τη θάλασσα όσο είναι δυνατόν από μέρος του πλαστικού της φορτίου, απαιτούνται χιλιάδες αντίστοιχες παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες, από φορείς τις κοινωνίας τους πολιτών, αλλά και από τους κρατικούς φορείς.