Στα μέσα του Νοέμβρίου υλοποιήθηκε στο Kusadasi της Τουρκίας, το 10 Ευρωπαικό Οικολογικό Συνέδριο «Eureco 2005». Έπειτα από πρόσκληση της οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου, το Αρχιπέλαγος συμμετείχε με την παρουσίαση του υπο- ίδρυση Εθνικού Πάρκου Βορ. Δωδεκανήσου, καθώς και των πρότυπων μέτρων διαχείρισης που θα εφαρμοστούν σε αυτό.

Το συνέδριο αυτό διοργανώθηκε από την Ευρωπαική Οικολογική Ομοσπονδία, την Τουρκική Οικολογική Κοινότητα, καθώς και το Κέντρο Περιβαλλοντικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου Σμύρνης. Συμμετείχαν περισσότεροι από 400 επιστήμονες περιβάλλοντος από 42 χώρες, με ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις για ποικίλα περιβαλλοντικά θέματα. Το Αρχιπέλαγος ήταν η μόνη μη-κυβερνητική περιβαλλοντική οργάνωση που συμμετείχε στο συνέδριο αυτό.

Στο περιθώριο του συνεδρίου, τα μέλη του Αρχιπελάγους είχαν πολλές ενδιαφέρουσες συναντήσεις με επιστήμονες περιβάλλοντος από διάφορες χώρες, με τους οποίους άνοιξαν νέους ορίζοντες συνεργασίας, τόσο στα πλαίσια του υπό δημιουργία Πάρκου, όσο και στη γενικότερη δράση για την έρευνα και την προστασία του Αιγαίου.

Από τα σημαντικότερα αποτελέσματα της συμμετοχής του Αρχιπελάγους στο συνέδριο αυτό, ήταν η απόφαση συνεργασίας με τα Πανεπιστήμια των Αδάνων και του Aydin της Τουρκίας, με στόχο την παράλληλη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών στις δύο πλευρές του Αιγαίου. Επίσης πτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές των παραπάνω πανεπιστημίων, θα συμμετέχουν στο ερευνητικό πρόγραμμα του Αρχιπελάγους, για την απόκτηση εμπειρίας στην έρευνα πεδίου.

Έπειτα από την ολοκλήρωση της συμφωνίας συνεργασίας ανάμεσα στα Πανεπιστήμια Aydin και Αδάνων, με το Αρχιπελαγος Αιγαίου Dr. H. Esbah (Παν. Aydin), Dr. H. Cakan & Prof. A. Duzenli (Παν. Αδάνων), Α. Μήλιου, Θ. Τσιμπίδης (Αρχιπέλαγος), Prof T. Yilmaz (Παν. Αδάνων)
Φωτογραφία D. Isik/ Ege News Agency

Στη συνεργασία αυτή, έμφαση θα δωθεί σε θέματα σχετικά με τη μοναδικότητα του κοινού και ιδιαίτερου φυσικού πλούτου του Αιγαίου, την ανάγκη συνεργασίας των 2 πλευρών του Αιγαίου για την προστασία του, καθώς και για τους κινδύνους που πιθανόν να προκύψουν από την υπεραλίευση αλλά και από την έντονη αστικοποίηση της παράκτιας ζώνης, που υλοποιείται σε πολλές περιοχές στα παράλια του Αιγαίου.