Στα τέλη Αυγούστου αντιπροσωπεία της Οργάνωσης παρευρέθηκε στις εργασίες του Νομαρχιακού Συμβουλίου στο Βαθύ της Σάμου. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης παρουσιάστηκε εκτενώς το έργο και οι δράσεις του Αρχιπελάγους κατά την 11χρονη πορεία του και αναπτύχθηκαν λεπτομερώς οι δράσεις προστασίας που έχουν σχεδιαστεί και ξεκίνησαν να εφαρμόζονται στο νησί από την αρχή της παρουσίας της ερευνητικής & επιστημονικής ομάδας στη Σάμο.

Με το πέρας της παρουσίασης δόθηκαν απαντήσεις σε αρκετές απορίες των νομαρχιακών συμβούλων, με το ενδιαφέρον της συζήτησης να επικεντρώνεται στην πρόταση δημιουργίας πρότυπου τεχνολογικού πάρκου στον νομό Σάμου. Οι περιοχές θα επιλεχθούν βάσει μελέτης που θα υλοποιηθεί από το ΕΛΚΕΘΕ με τη συνεπικουρία του Αρχιπελάγους και θα κατατεθεί προς έγκριση στο Νομαρχιακό Συμβούλιο. Στόχος της προμελέτης που ετοιμάζει το Αρχιπέλαγος, Ι.ΘΑ.Π.Ε.Α είναι η δημιουργία ζώνης αειφόρου διαχείρισης της αλιείας σε περιοχές του νομού Σάμου.

Η Αναστασία Μήλιου, Συντονίστρια Επιστημονικής Έρευνας & Δράσεων προστασίας του Αρχιπελάγους, έκανε μία αναδρομή σε ανεπιτυχή εγχειρήματα του παρελθόντος σε άλλες περιοχές της Ελλάδας και στη συνέχεια ανέλυσε τις μεθόδους που θα διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα του έργου και τους λόγους που επιτάσσουν τη δημιουργία ζώνης αειφόρου διαχείρισης της αλιείας σε συγκεκριμένες περιοχές του νομού. Πρέπει να υπογραμμιστεί πως η χρήση τεχνολογίας και υλικών απόλυτα φιλικών προς το περιβάλλον, αποτέλεσαν καθοριστικούς παράγοντες τόσο για την κατάθεση της συγκεκριμένης πρότασης, αλλά και για την υιοθέτηση της από το Νομαρχιακό Συμβούλιο.

Θεωρούμε πως η πραγματοποίηση του έργου, με προδιαγραφές που σέβονται και προστατεύουν απόλυτα το περιβάλλον και που εφαρμόζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, θα ενισχύσει καταρχήν σημαντικά την παράκτια αλιεία και την τοπική οικονομία. Πέραν τούτου θα θέσει τις απαραίτητες βάσεις για την ανάληψη νέων πρωτοβουλιών στο ερευνητικό και επιστημονικό πεδίο που θα πλαισιώνουν αγαστά το συγκεκριμένο έργο και θα συνιστούν δεξαμενή ιδεών για την περαιτέρω ανάδειξη και αξιοποίηση του φυσικού πλούτου του νομού. Ο συνδυασμός των παραπάνω παραγόντων είναι δεδομένο πως θα ευνοήσει την αειφόρο διαχείριση του τουρισμού, αλλάζοντας άρδην τη στρεβλή πορεία που έχει πάρει εδώ και αρκετά χρόνια, ενώ θα παράσχει ταυτόχρονα πολλαπλά οφέλη για την εικόνα του νομού και την τοπική οικονομία.