Οι πολυάριθμες και ποικίλες παράνομες και καταστρεπτικές αλιευτικές πρακτικές, μεγάλες ή μικρές, είναι μία μάστιγα που συμβάλλει στο ολοένα και μεγαλύτερο άδειασμα των θαλασσών μας.

Στο πλαίσιο της προεργασίας που κάνουμε στο Αρχιπέλαγος, για δημιουργία της συν-διαχειριζόμενης αλιευτικής ζώνης στο νησιωτικό σύμπλεγμα Λειψών στα βόρ. Δωδεκάνησα, σήμερα αντιμετωπίσαμε άλλο ένα τέτοιο περιστατικό: Μία βιτζότρατα αλίευε παράνομα, πολύ κοντά στη στεριά και σε μόλις 25 μέτρα βάθος!

Σε στενή συνεργασία με τον αλιευτικό σύλλογο Λειψών και με την άμεση ανταπόκριση του Λιμενικού Σταθμού του νησιού, αντιμετωπίστηκε το συγκεκριμένο περιστατικό.

Η αλιευτική κοινωνία του νησιού δεν ανέχεται πλέον την καταλήστευση των ιχθυαποθεμάτων της, με καταστροφικές και παράνομες πρακτικές. Το Αρχιπέλαγος στηρίζει έμπρακτα αυτή την προσπάθεια της τοπικής κοινωνίας των Λειψών.

Παράλληλα προετοιμαζόμαστε και για άλλον ένα δύσκολο χειμώνα, όπου θα δώσουμε μία μάχη ενάντια στην πειρατική αλιεία στο σύνολο των ελληνικών θαλασσών.